Thứ tư, 26/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 1026

Lịch hoạt động ngoài giờ lên lớp học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL (HỌC KỲ I) * NĂM HỌC 2018 – 2019

 

THÁNG

CHỦ ĐỀ THÁNG

TUẦN

CHỦ ĐỀ TUẦN

KHỐI 9

KHỐI 8

KHỐI 7

KHỐI 6

9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

 

“ĐOÀN KẾT TỐT, KỶ LUẬT TỐT”

T4 (13/9)

·    Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS.

·    Thảo luận về tặng kỷ vật lưu niệm cho trường, lớp.

·    Thảo luận các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

·    Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8.

·    Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới.

·    Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới.

T6 (27/9)

·    Tìm hiểu về truyền thống của trường.

·    Phát động tháng ATGT

·    Tìm hiểu về truyền thống của trường.

·    Phát động tháng ATGT

·    Tìm hiểu về truyền thống của trường.

·    Phát động tháng ATGT

·    Tìm hiểu về truyền thống của trường.

·    Phát động tháng ATGT

10

CHĂM NGOAN,

HỌC GIỎI

 

“HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT”

T7 (04/10)

·    Sinh hoạt chủ đề: “Em là nhà khoa học”.

·    Tìm hiểu các tấm gương học tập tốt.

·    Hội vui học tập.

·    Hội vui học tập.

T9 (18/10)

·    Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

·    Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

·    Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

·    Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

11

TÔN SƯ

TRỌNG ĐẠO

 

“HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT”

T11 (01/11)

·    Thảo luận về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

·    Thảo luận về chủ đề: “Tình nghĩa thầy trò”.

·    Thảo luận về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

·    Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy giáo, giáo trong trường.

T13 (15/11)

·    Giáo dục ATGT – Bài 2: “Tình huống trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”

·    Giáo dục ATGT – Bài 2: “Tình huống trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”

·    Giáo dục ATGT – Bài 2: “Tình huống trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”

·    Giáo dục ATGT – Bài 2: “Tình huống trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”

12

UỐNG NƯỚC

NHỚ NGUỒN

 

“YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO”

T16 (06/12)

·    Tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)

·    Tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)

·    Tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)

·    Tìm hiểu về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam.

T19 (27/12)

·    Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

·    Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

·    Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

·    Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

             

                                                                                                                                                Tân Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                                 Nguyễn Đức Anh Khoa

88