Thứ tư, 9/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 1022

Lịch hoạt động ngoài giờ lên lớp học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL (HỌC KỲ II) * NĂM HỌC 2018 – 2019  

 


Tháng

CHỦ ĐỀ THÁNG

TUẦN

CHỦ ĐỀ TUẦN

KHỐI 9

KHỐI 8

KHỐI 7

KHỐI 6

1+2

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

 

“YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO”

T1 (10/01)

·    Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch HKII.

·    Thảo luận bảo vệ đa đạng sinh học của Thành phố Hồ Chí Minh

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

·    Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch HKII.

·    Thảo luận bảo vệ đa đạng sinh học của Thành phố Hồ Chí Minh

T2 (17/01)

Vệ sinh lớp

·    Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch HKII.

·    Thảo luận bảo vệ đa đạng sinh học của Thành phố Hồ Chí Minh

·    Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch HKII.

·    Thảo luận bảo vệ đa đạng sinh học của Thành phố Hồ Chí Minh

Vệ sinh lớp

T3 (24/01)

·    Giáo dục ATGT – Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe máy và ngồi trong ô tô an toàn”

·    Vệ sinh lớp

·    Giáo dục ATGT – Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe máy và ngồi trong ô tô an toàn”

·    Vệ sinh lớp

·    Giáo dục ATGT – Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe máy và ngồi trong ô tô an toàn”

·    Vệ sinh lớp

·    Giáo dục ATGT – Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe máy và ngồi trong ô tô an toàn”

·    Vệ sinh lớp

T4 (14/02)

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 1)

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 1)

T5 (21/02)

Vệ sinh lớp

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 1)

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 1)

Vệ sinh lớp

T6 (28/02)

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 2)

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 2)

3

TIẾN BƯỚC

LÊN ĐOÀN

 “KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM”

T7 (07/3)

Vệ sinh lớp

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 2)

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 2)

Vệ sinh lớp

T8 (14/03)

·    Thảo luận chủ đề: Thanh niên phát huy truyền thống CM.

·    Tìm hiểu thông tin về hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và thông tin về một nghề phổ biến ở địa phương.

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

·    Ca hát về mẹ và cô giáo.

T9 (21/03)

Vệ sinh lớp

·    Thảo luận chủ đề: Truyền thống cách mạng địa phương”.

·    Tìm hiểu về những người con anh hùng của đất nước.

Vệ sinh lớp

T10 (28/03)

·    Giáo dục ATGT – Bài 5: “Cách đi xe đạp, xe điện an toàn”

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

·    Giáo dục ATGT – Bài 5: “Cách đi xe đạp, xe điện an toàn”

4

HOÀ BÌNH HỮU NGHỊ

 

“KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM”

T11 (04/04)

Vệ sinh lớp

·    Giáo dục ATGT – Bài 5: “Cách đi xe đạp, xe điện an toàn”

·    Giáo dục ATGT – Bài 5: “Cách đi xe đạp, xe điện an toàn”

Vệ sinh lớp

T12 (11/04)

·    Tổ chức diễn đàn “Hoà bình và Hữu nghị”.

·    Tìm hiểu Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

·    Tìm hiểu cuộc sống của thiếu nhi các nước.

T13 (18/04)

Vệ sinh lớp

·    Thi tìm hiểu về tổ chức UNESCO.

·    Tìm hiểu các di sản văn hoá trong nước và trên thế giới.

Vệ sinh lớp

5

BÁC HỒ

KÍNH YÊU

“GIỮ GÌN VỆ SINH THẬT TỐT”

T16 (9/05)

·    Thảo luận chủ đề “Bác Hồ với Thanh niên”.

·    Thảo luận về chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”

·    Vệ sinh lớp

·    Thảo luận về chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”

·    Vệ sinh lớp

·    Thảo luận về chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”

T17 (16/5)

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 3)

·    Vệ sinh lớp

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 3)

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 3)

·    Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh (tiết 3)

·    Vệ sinh lớp

             

 

                                                                                                                           Tân Bình, ngày 08 tháng 1 năm 2019

                                                                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  (đã ký)

 

Trần Thanh Bình

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88