"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 22/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 7188

Kế hoạch tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh trung học cơ sở năm học 2018-2019

UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1146 /KH-GDĐT-PT

Tân Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình

 và bình đẳng giới cho học sinh trung học cơ sở

Năm học 2018 – 2019

 
 

 


ơ

Căn cứ Công văn số 2941 /GDĐT-TrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch Giáo dục ngoài giời lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 1028 /KH-GDĐT-PT ngày 28/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch chuyên môn cấp trung học cơ sở;

Căn cứ văn bản số 1145 /GDĐT-PT ngày 21/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch Giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học  năm học 2018 – 2019,

            Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh trung học cơ sở với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cung cấp cho học sinh THCS hệ thống kiến thức cơ bản, chính xác, hữu ích về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Từ đó, giúp các em có nhận thức đúng đắn về vấn đề này, có trách nhiệm trong các mối quan hệ, tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

- Giúp các em thoải mái tự tin hơn khi trao đổi về các chủ đề sức khỏe sinh sản, chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trước các biến đổi (phát triển tuổi dậy thì). Từ đó giúp các em biết cách ứng xử và lựa chọn hành động phù hợp khi đang ở độ tuổi học sinh và có các biện pháp phòng tránh tốt nhất.

- Hình thành kiến thức, kĩ năng và hành vi tạo lập bình đẳng giới đối với cả học sinh nam và học sinh nữ. Học sinh nữ có lòng tự tin vào giá trị của bản thân, học sinh nam xóa bỏ định kiến giới thể hiện ở thái độ, hành vi tôn trọng giá trị bạn khác giới.

- Các em nắm được những kiến thức về luật hôn nhân gia đình từ đó góp phần xây dựng gia đình tại địa phương hạnh phúc, văn minh, bắt kịp xu thế phát triển của xã hội.

2. Yêu cầu

- Nhà trường chỉ đạo bộ môn Sinh – Giáo dục Công dân phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, thời lượng tối thiểu 180 phút/khối.

- Giáo viên tổ chức cho các em được tìm hiểu, học tập những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới một cách nghiêm túc, bài bản, đầy đủ nội dung và rộng khắp trong toàn bộ học sinh các khối 6, 7, 8, 9 dưới hình thức các tiêt giáo dục ngoài giờ lên lớp.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

a. Học sinh khối 6, 7, 8

- Giáo dục về tuổi dậy thì, những biến đổi tâm sinh lí tuổi dậy thì; hiện tượng kinh nguyệt, phóng tinh; cách vệ sinh thân thể và bộ phận sinh dục; những biến đổi và khác biệt về tính cách em trai em gái do các hocmon từ các tuyến sinh dục gây ra; giáo dục kỹ năng giao tiếp ứng xử trong quan hệ giữa bạn trai, bạn gái ở tuổi vị thành niên với cha mẹ, anh em trong gia đình.

- Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên về sự thụ tinh; phân biệt tình bạn và tình yêu, hiểu biết sâu sắc các giá trị của tình bạn, tình yêu; hiểu biết những thất bại tâm lý và các nguy hại lâu dài phải gánh chịu nếu quan hệ tình dục sớm, tảo hôn.

b. Học sinh khối 9

Giáo dục bạn nam biết tôn trọng, bảo vệ bạn nữ và ý thức thực hiện bình đẳng giới. Giáo dục luật hôn nhân gia đình.

2. Hình thức tổ chức 

- Các trường THCS tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới thông qua một số tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với mỗi khối cần tổ chức ít nhất 4 tiết/1 năm học (tổng thời gian 180 phút/năm). Có thể tổ chức cho 1 - 2 lớp học tập trong hội trường (hạn chế tổ chức hoạt động với hình thức sinh hoạt dưới cờ).

- Cần xen kẽ các trò chơi, phối hợp nhiều hoạt động linh hoạt tạo cảm giác thoải mái, hứng thú cho học sinh. Nếu có điều kiện, giáo viên cần tim tòi một số hình ảnh, phim, kịch tình huống minh họa để giờ học sinh động hơn. Giáo viên có thể thực hiện từng bước: một buổi truyền đạt kiến thức, thông tin về giới tính, sau đó cho các em tạo nhóm thảo luận, các nhóm khác bổ sung ý kiến, cuối cùng giáo viên sẽ nhận xét và tư vấn những thiếu sót cho các em rút kinh nghiệm.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1.      Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các đơn vị trường học.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trường học.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.      Các trường Trung học cơ sở

            - Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh và gửi kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Thầy Sơn – Tổ Phổ thông). Trong kế hoạch cần thể hiện rõ thời gian tổ chức (theo mẫu). Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào lịch của nhà trường để cùng tham dự.

STT

LỚP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NỘI DUNG

1

6/2+6/3

Từ 13g30-15g00 ngày ….

Giáo dục sức khỏe sinh sản…

            - Phân công giáo viên bộ môn Sinh học, Giáo dục công dân xây dựng nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới. Nộp nội dung giáo dục về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Thầy Sơn – Tổ Phổ thông).

            - Tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới theo kế hoạch.

            - Thực hiện chế độ báo cáo (bằng văn bản và hình ảnh) về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Thầy Sơn – Tổ Phổ thông).

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh trung học cơ sở năm học 2018 – 2019. Đề nghị Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở quan tâm và chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:                              

 - Các trường THCS;

 - Lưu VP.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)Phan Văn Quang

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164