"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 1/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 1049

Lịch hoạt động ngoài giờ lên lớp HKI năm học 2019-2020

LỊCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NGLL (HỌC KỲ I) -  NĂM HỌC 2019 – 20120

 

THÁNG

CHỦ ĐỀ THÁNG

TUẦN

CHỦ ĐỀ TUẦN

KHỐI 9

KHỐI 8

KHỐI 7

KHỐI 6

9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

T3 (12/9)

- Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS.

- Thảo luận các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới.

T4 (19/9)

Vệ sinh lớp

Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8.

Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới.

Vệ sinh lớp

T5 (26/9)

- Tìm hiểu về truyền thống của trường.

- Phát động tháng ATGT

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

- Tìm hiểu về truyền thống của trường.

- Phát động tháng ATGT

T6 (03/10)

Vệ sinh lớp

- Tìm hiểu về truyền thống của trường.

- Phát động tháng ATGT

- Tìm hiểu về truyền thống của trường.

 - Phát động tháng ATGT

Vệ sinh lớp

10

CHĂM NGOAN,

HỌC GIỎI

 

T7 (10/10)

Sinh hoạt chủ đề: “Em là nhà khoa học”.

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

Hội vui học tập.

T8 (17/10)

Vệ sinh lớp

Tìm hiểu các tấm gương học tập tốt.

Hội vui học tập.

Vệ sinh lớp

T9 (24/10)

Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

T10 (31/10)

Vệ sinh lớp

Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

Vệ sinh lớp

11

TÔN SƯ

TRỌNG ĐẠO

 

T11 (07/11)

Thảo luận về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy giáo, giáo trong trường.

T12 (14/11)

Vệ sinh lớp

Thảo luận về chủ đề: “Tình nghĩa thầy trò”.

Thảo luận về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

Vệ sinh lớp

T13 (21/11)

Giáo dục ATGT – Bài 2: “Tình huống trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”

Vệ sinh lớp

Vệ sinh lớp

Giáo dục ATGT – Bài 2: “Tình huống trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”

T14 (28/11)

Vệ sinh lớp

Giáo dục ATGT – Bài 2: “Tình huống trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”

Giáo dục ATGT – Bài 2: “Tình huống trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”

Vệ sinh lớp

12

UỐNG NƯỚC

NHỚ NGUỒN

 

 

T15 (05/12)

Tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)

Tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)

Tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)

Tìm hiểu về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam.

T16 (12/12)

 

 

 

 

T17 (19/12)

 

 

 

 

T18 (26/12)

Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

Giáo dục ATGT – Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

             

                                                                                                        Tân Bình, ngày  03 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

Trần Thanh Bình

                                                                                   

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163