"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 20/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 1041

Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương”

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Số: 04/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tân Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

 

 

 

 

 

                                                              KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương”

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Liên đoàn Lao động thành phố về tổ chức chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương”, Liên đoàn Lao động quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương” việc làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nữ, đặc biệt nữ công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Tích cực hưởng ứng “Lễ hội Áo dài”, nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục Áo dài dân tộc, đồng thời tạo sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong đội ngũ đoàn viên, người lao động nữ với tinh thần nhường cơm sẻ áo.

- Những sản phẩm thu được từ Chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương” được trao tặng đúng nơi, đúng người.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Phát động Chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương”:

1.1. Đối tượng tham gia

 Nữ đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp, khối các trường học ủng hộ, trao tặng các sản phẩm áo dài (vải hoặc áo dài trắng; vải, trang phục áo dài may sẵn,…).

1.2. Đối tượng được trao tặng: Nữ công nhân lao động và con công nhân lao động (là học sinh cấp 3, sinh viên) có hoàn cảnh khó khăn.

1.3. Thời gian phát động: Từ 02/3/2019 đến 15/5/2019.

1.4. Số lượng sản phẩm tham gia: Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, ít nhất 05 sản phẩm/đơn vị.

1.5. Hình thức gửi sản phẩm: Các CĐCS có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp số lượng, đóng gói bao nilon, đối với áo dài may sẵn phải ghi rõ kích cỡ (cân nặng, số đo 3 vòng, dài áo) hoặc size áo trên từng sản phẩm; đảm bảo sản phẩm áo dài đạt chất lượng và còn giá trị sử dụng từ 80% trở lên.

1.6. Địa điểm tiếp nhận:

Liên đoàn lao động quận Tân Bình,  số 308 Trường Chinh, phường 13 quận Tân Bình, điện thoại: 38.108.574.

Thời gian tiếp nhận: kể từ ngày 01/3/2019 đến hết ngày 15/5/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Nữ công Liên đoàn Lao động quận:

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến công đoàn cơ sở, vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia hưởng ứng, đóng góp sản phẩm áo dài cho Chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương”.

- Vận động các đơn vị, doanh nghiệp có đông công nhân nữ có nhu cầu sử dụng áo dài, vận động trang bị, bố trí nơi đặt tủ áo dài nhằm tạo điều kiện cho nữ công nhân lao động mượn, thuê sử dụng khi có nhu cầu.

- Vận động mạnh thường quân trao tặng 01 tủ áo dài đặt tại Nhà Văn hóa lao động quận.

- Khảo sát và lập danh sách nữ công nhân lao động và học sinh (con CNVC-LĐ) có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng trang phục áo dài; tiếp nhận sản phẩm áo dài, tổ chức trao tặng trong ngày Khai mạc hoạt động Tháng công nhân lần thứ 11.

2. Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động quận:

Tuyên truyền về Chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương” trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội để đội ngũ CNVC-LĐ trên địa bàn quận, đặc biệt nữ công nhân lao động có điều kiện tiếp cận với chương trình và sử dụng trang phục áo dài.

3. Nhà Văn hóa lao động quận:

Bố trí nơi đặt tủ áo dài nhằm tạo điều kiện cho nữ công nhân lao động mượn, thuê sử dụng khi có nhu cầu, nhất là trong các buổi tổ chức họp mặt, khen thưởng.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Áo dài – trao gửi yêu thương” do Liên đoàn Lao động thành phố phát động, đề nghị công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp đ/c Thúy Hồng – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận - điện thoại 0908.257.296 hoặc Văn phòng LĐLĐ quận (đ/c Dương Thị Loan, UVTV– điện thoại 38.108.574) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

 

Nơi nhận:                                                                           

- Ban Nữ công LĐlĐ TP;

- Thường trực Đảng ủy CQ Đảng, ĐT quận;

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Quận ủy;

- Công đoàn cơ sở;

- Lưu.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Lê Thị Thúy Hồng


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Tin cùng chuyên mục

164