"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 20/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 1048

Kế hoạch Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2019) và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Số: 02 /KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2019)

và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 03/01/2019 về kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/3/1910 – 08/3/2019) và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Phát động và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; động viên và khích lệ nữ CNVC-LĐ thi đua lao độnggiỏi, lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” góp phần nâng caovi5 thế của nữ CNVC-LĐ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng và đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công công đoàn. Biểu dương, động viên những cố gắng nỗ lực của cán bộ nữ công công đoàn, đặc biệt là cán bộ nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực Nhà nước đối với hoạt động công đoàn và công tác vận động nữ CNVC-LĐ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 trong đội ngũ CNVC-LĐ; thúc đẩy sự quan tâm của gia đình và xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hoạt động cấp quận:

1.1. Họp mặt kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/3/1910 – 08/3/2019) và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Thời gian: 15g ngày 02/3/2019 (chiều thứ bảy)

- Nội dung:

+ Ôn truyền thống kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/3/1910 – 08/3/2019) và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

+ Phát động chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương”  (Kế hoạch riêng)

+ Phát động phong trào “Thể dục giữa giờ cho công nhân, viên chức, lao động”

1.2.  Phối hợp với Hội LHPN quận tổ chức Hội Thao “Phụ nữ Tân Bình khỏe, đẹp”.

- Đối tượng tham gia: Nữ đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ đang sinh hoạt, công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

- Thời gian: 16g ngày 02/3/2019 (chiều thứ bảy)

- Nội dung, thể lệ hội thi:

* Đua thảm

Số lượng VĐV: 5 người/đội

Cách chơi: Tại vạch xuất phát mỗi đội được nhận 2 tấm thảm có kích thước 1mx1m. Khi có hiệu lệnh bắt đầu toàn đội phải cùng đứng lên trên tấm thảm thứ nhất à chuyền tấm thảm còn lại về phía trước à cả đội cùng chuyển sang tấm thảm thứ 2 và cứ tiếp tục cho đến khi về toàn bộ độ vượt qua vạch đích à hoàn thành xong phần chơi của mình.

Tính thành tích: bấm giờ thi đấu.

Tính phạm quy: Trong quá trình di chuyển, tuyệt đối không được chạm chân xuống đất, vi phạm sẽ bị loại.

* Xe đạp chậm

Số lượng VĐV: 3 người/đội

Cách chơi: VĐV1 đạp xe từ vạch xuất phát đến vạch đích à trao xe cho VĐV2 đạp ngược về vạch xuất phátà trao xe cho VĐV3 đạp xe  đến vạch đích à Hoàn thành phần thi.

Tính thành tích: bấm giờ thi đấu.

Tính phạm quy: Trong quá trình di chuyển, tuyệt đối không được chạm chân xuống đất, vi phạm sẽ phải xuất phát lại từ vị trí ban đầu.

* Ráp hình

Số lượng VĐV: 5 người/đội

Cách chơi: BTC sẽ phát cho mỗi đội 1 bức tranh đã được cắt ra thành 8 mảnh, nhiệm vụ là phải ghép lại đúng. Tại vạch xuất phát có 4 VĐV, VĐV còn lại đứng ở vị trí đích, các VĐV ở vạch xuất phát lần lượt lấy từng mảnh ghép chạy về vạch đích đưa cho VĐV có nhiệm vụ xếp hình rồi quay về à VĐV kế tiếp cũng thực hiện tương tự cho đến khi đưa hết các mảnh ghép cho VĐV

Tính thành tích: bấm giờ thi đấu.

Tính phạm quy: Các VĐV phải đứng sau vạch quy định và chỉ được xuất phát khi VĐV quay về đã vượt qua vạch quy định. Vi phạm sẽ phải quay về và bắt đầu lại tại đúng vị trí quy định. 

* Đạp bong bóng

Số lượng VĐV: 4 người/đội

Cách chơi: Mỗi đội chia làm 2 cặp, 1 cặp 2 người và cột 2 chân của từng cặp lại với nhau. Hai chân còn lại dùng để cột bong bóng, vị trí ngay ngay mắt cá chân. Trong thời gian 180 giây, các đội phải cố gắng dùng chân đạp bể bong bóng của các đội khác. Hết thời gian, đội nào còn bóng nhiều nhất đội đó sẽ thắng. Trường hợp có kết quả hòa, sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi chọn được đội thắng cuộc. Mỗi một lần thi đấu tiếp theo sẽ không qua 90 giây.

- Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và các giải Khuyến khích theo từng loại.


1.3. Tổ chức họp mặt tuyên dương nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 và tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2019

- Thời gian tổ chức vào lúc 08g00 ngày 29/3/2019 (Sáng thứ sáu) tại Nhà văn hóa Lao động quận.

- Số lượng bình chọn:

+ Đối với các CĐCS dưới 50 lao động nữ : 01 nữ CNVC-LĐ tiêu biểu.

+ Đối với các CĐCS từ 50 đến dưới 100 lao động nữ: 02 nữ CNVC-LĐ tiêu biểu.

+ Đối với các CĐCS từ 100 đến 200 lao động nữ: 03 nữ CNVC-LĐ tiêu biểu.

+ Đối với các CĐCS trên 200 lao động nữ: 05 nữ CNVC-LĐ tiêu biểu.

2. Công đoàn cơ sở:

- Lựa chọn các hoạt động phù hợp để tổ chức ôn truyền thống khởi nghĩa Hai Bà Trưng, truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới, tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

-   Đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, bình chọn tuyên dương nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 và tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2019. Lập danh sách nữ CNVC – LĐ tiêu biểu đề nghị tuyên dương cấp Quận gi về LĐLĐ quận chậm nhất là ngày 11/3/2019 (Theo mẫu đính kèm).

-   Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bản tin chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

-   Tham gia các hoạt động do LĐLĐ quận tổ chức và củng cố, kiện toàn Ban nữ công công đoàn cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVC-LĐ.

Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng về Liên đoàn Lao động Quận (Ban Nữ công) trước ngày 20/3/2019 và gi về địa chỉ email của LĐLĐ quận Tân Bình: ldldtanbinh@yahoo.com.vn

Trên đây là Kế hoạch kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đề nghị các Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình của đơn vị triển khai thực hiện hoạt động nhằm thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ TP;

- Ban Nữ công LĐLĐ TP;

- Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể;

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, VP Quận ủy;

- Thường trực UBND quận;

- BCH, BTV LĐLĐ quận;

- Các CĐCS;

- Lưu.                                          

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Hồng

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH

Tin cùng chuyên mục

164