Hiệu Trưởng

Nguyễn Xuân Đắc
Nguyễn Xuân Đắc

Phó Hiệu Trưởng

Đào Thị Thu Hằng
Đào Thị Thu Hằng
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình

Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình.
Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Gia Thiều.
Địa chỉ số 272 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình.

Email: thcsnguyengiathieuqtanbinh@gmail.com
Điện thoại liên hệ: (08) 38.645.699 - (08) 38.644.727