Thứ tư, 26/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 1086

Thời khóa biểu học nghề năm học 2018-2019

UBND QUẬN TÂN BÌNH

     TRUNG TÂM GDNN-GDTX TÂN BÌNH

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC NGHỀ TẠI TRUNG TÂM NĂM 2018-2019

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Sáng Thứ Hai

Sáng Thứ Ba

Sáng Thứ Tư

Sáng Thứ Năm

Sáng Thứ Sáu

 

 

 

Nấu Ăn 6 (8/6, 8/9, 8/10)

Nấu Ăn 9 (8/2, 8/11)

Nhiếp Ảnh 1 (8/5, 8/6)

Nhiếp Ảnh 2 (8/2, 8/3)

Nhiếp Ảnh 3 (8/11)

Nấu Ăn 7 (8/3, 8/5, 8/8)

 

Điện 2 (8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/11)

Điện 3 (8/1,8/2,8/3)

 

 

 

 

Tin 3 (8/2, 8/8, 8/11)

 

Tin 6 (8/5)

 

 

Tin 4 (8/3)

 

 

 

Ghi chú : Thời gian  học bắt đầu từ  01/10/2018 đến 25/5/2019

Tân Bình, ngày 26  tháng  9 năm 2018

Sáng học từ  7g30 đến 10g15

GIÁM ĐỐC

(Học sinh có mặt tại Trung tâm  lúc 7g15)

(Đã ký)

Địa chỉ Trung tâm GDNN-GDTX : Số 97,  Trường Chinh,  P12,  Q Tân Bình

Nguyễn Văn Tiến


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88