"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 22/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 274

V/v hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục ATGT, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh THCS năm học 2018 - 2019

UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1147 /GDĐT-PT

V/v hướng dẫn thực hiện nội dung

giáo dục ATGT, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh THCS năm học 2018 - 2019

 

Tân Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở công lập và ngoài công lập.

 

Căn cứ Công văn số 2941 /GDĐT-TrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch Giáo dục ngoài giời lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 1028 /KH-GDĐT-PT ngày 28/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch chuyên môn cấp trung học cơ sở;

Căn cứ văn bản số 1145 /GDĐT-PT ngày 21/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch Giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học  năm học 2018 – 2019,

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung thực hiện việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như sau:

            1. Về nội dung thực hiện hoạt động các chủ điểm

            Các chủ điểm hoạt động với thời lượng kiến thức là 2 tiết sẽ được soạn giảng và thực hiện trong thời gian là 1 tiết.

Giáo viên chủ động trong việc thực hiện soạn giảng phù hợp với lượng kiến thức và bảo đảm trọng tâm nội dung yêu cầu của bộ môn.

2. Giáo dục An toàn giao thông (ATGT), giáo dục sức khỏe giới tính.

- Về nội dung giáo dục ATGT: Các đơn vị triển khai đến giáo viên tài liệu giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh cấp THCS để giáo viên tiến hành soạn giảng và thực hiện trong dạy học.

- Về nội dung giáo dục sức khỏe giới tính. Thực hiện theo kế hoạch số           1146 /KH-GDĐT-PT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh trung học cơ sở năm học 2018 - 2019.

Hiệu trưởng cần chỉ đạo sâu sát giáo viên bộ môn Sinh học - Giáo dục Công dân phối hợp để xây dựng và soạn giảng các nội dung sao cho bảo đảm được kiến thức trọng tậm yêu cầu, phù hợp với tâm sinh lý học sinh ở các khối lớp.

Có kế hoạch tập huấn lại cho giáo viên chủ nhiệm nhằm truyền đạt đúng nội dung, kiến thức và đạt hiệu quả trong giảng dạy.

            3. Kế hoạch thực hiện các tiết dạy

 

 

STT

Tháng chủ điểm

Nội dung thực hiện tiết 1

Nội dung thực hiện tiết 2

1

 

Tháng 9

Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường”

Phát động tháng An toàn giao thông (ATGT) và các hoạt động cho việc tuyên truyền và giáo dục ATGT cho học sinh.

2

Tháng 10

Chủ điểm: “Chăm ngoan học giỏi”

Giáo dục ATGT - Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”.

3

 

Tháng 11

Chủ điểm: “Tôn sư trọng đạo”

Giáo dục ATGT - Bài 2: : “Tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”.

4

Tháng 12

Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”.

Giáo dục ATGT - Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường bộ”

5

 

Tháng 01

Chủ điểm: “Mừng Đảng, mừng xuân”.

Giáo dục ATGT - Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe máy và ngồi trong ô tô an toàn”.

 

6

 

Tháng 02

Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh.

Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh.

7

Tháng 3

Chủ điểm: “Tiến bước lên Đoàn”.

Giáo dục ATGT - Bài 5: “Cách đi xe đạp, xe điện an toàn”.

8

 

Tháng 4

Chủ điểm: “Hòa bình hữu nghị”.

Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh.

9

Tháng 5

Chủ điểm: “Bác Hồ kính yêu”.

Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh.

            Đề nghị hiệu trưởng các đơn vị chủ động trong xây dựng kế hoạch và nội dung giáo dục ATGT và giáo dục sức khỏe giới tính trong giờ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị như hướng dẫn trên./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên,

-  Lưu VT, tổ PT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Phan Văn Quang

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào Tạo Q.TB

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87