"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 7/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 201

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88