"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 7/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 170

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88