"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 1/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 4227

Về kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành giáo dục Tân Bình năm 2019

UBND QUẬN TÂN BÌNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

                Số: 410/KH-GDĐT                          Tân Bình, ngày  29  tháng 3  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

trong ngành giáo dục Tân Bình năm 2019

 

          

         Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-BATGT ngày 19/3/2019 của Ban An toàn giao thông quận Tân Bình về công tác đảm bảo trật tự an Toàn giao thông trên địa bàn quận Tân Bình năm 2019,

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông tại các trường học nằm trên tuyến đường trọng điểm, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của Ban giám hiệu nhà trường đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và khắc phục ùn tắc giao thông trước cổng trường. Gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phổ biến và tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho đội ngũ CB-GV-NV và học sinh các trường học trên địa bàn quận nhằm góp phần nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật.

Xây dựng văn hóa giao thông cho đội ngũ CB-GV-NV và học sinh trong toàn ngành.         

Ngăn chặn và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm an toàn giao thông  trong học sinh, góp phần thực hiện đảm bảo trật tự  an toàn  giao thông trên địa bàn Tân Bình năm 2019.         

Đẩy mạnh công tác đưa rước học sinh đi học bằng xe công cộng trên địa bàn quận. Phấn đấu số học sinh đi học bằng xe công cộng tăng 10% so với năm 2018.

       2. Yêu cầu

       Các trường chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra.

       Các trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trước cổng trường và xung quanh khu vực trường học. Đặc biệt là giải quyết triệt để nạn mua bán hàng rong trước cổng trường.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng văn hóa giao thông tại các trường cần có hình thức, nội dung phù hợp, sinh động, dễ hiểu; đặc biệt là phải tác động đến thị giác của các em học sinh bằng các phương pháp trực quan sinh động nhằm tạo sự tác động và chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các em học sinh.

100% trường học đều tổ chức giáo dục, tuyên truyền về ATGT cho học sinh, giáo viên  ít nhất từ 15 phút đến 30 phút hàng tháng phù hợp với từng bậc học.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện chương trình ký kết liên tịch giữa Công an phường và  Ban giám hiệu nhà trường trong công tác đảm bảo trật tự  an toàn giao thông, giải quyết tình trạng tụ tập buôn bán hàng rong trước cổng trường. Đồng thời các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, bố trí khu vực trong sân trường cho phụ huynh chờ đón con em. Mở thêm cổng phụ (nếu có) trong giờ học sinh ra về.

Các trường đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh cũng như giảm ùn tắc giao thông khu vực trường học. Tùy điều kiện cụ thể của từng trường học bố trí vị trí cho phụ huynh đưa đón học sinh nhằm tránh ùn tắc giao thông cục bộ. Ngoài ra chủ động phối hợp Ban An toàn giao thông phường để hỗ trợ, bố trí lực lượng điều tiết giao thông trong giờ đưa đón học sinh. Đồng thời giải quyết triệt để nạn mua bán hàng rong trước cổng trường.

2. Duy trì công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho đội ngũ CB-GV-NV. Chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với liên hệ với Công an quận, Công an phường đăng ký lịch tuyên truyền về giao thông mỗi tháng/lần tổ chức tuyên truyền đến đội ngũ CB-GV-NV và học sinh nhà trường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác trật tự an toàn giao thông.  Đặc biệt trong những ngày trước và sau khai giảng năm học mới và các đợt cao điểm về an toàn giao thông do quận phát động. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn”; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nét đẹp văn hóa trong giao thông trong năm 2019.

Các trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đối với giáo viên, học sinh tại nhà trường.

- Đối với bậc học mầm non: tổ chức các hoạt động vui chơi, ngoại khóa, các khái niệm cơ bản về an toàn giao thông, làm quen với các mô hình phương tiện giao thông đường bộ…

- Đối với cấp tiểu học: giáo dục học sinh các nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Giáo dục học sinh về hiệu lệnh tín hiệu giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, đặc biệt giáo dục học sinh có ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảng dạy ATGT “Vì nụ cười trẻ thơ” cho toàn thể học  sinh khối lớp 3 toàn ngành. (chương trình do Sở GD&ĐT phối hợp với Công ty Honda tổ chức).

- Đối với cấp trung học cơ sở: giáo dục học sinh nắm bắt các tình huống nguy hiểm, cách phòng tránh những tai nạn giao thông, hiệu lệnh tín hiệu giao thông và tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống biển báo đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phương tiện có phân khối lớn của khối học sinh chưa đủ tuổi, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

3. Quán triệt đội ngũ CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm, về độ tuổi được phép điều khiển xe máy. Tuyên truyền, giáo dục học sinh khi đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện việc bố trí lệch giờ tan học từ 15 phút đến 45 phút đối với các trường cùng trên tuyến đường trọng điểm.

5. Vận động đội ngũ tham gia một số hoạt động phong trào, hội thi chủ đề về an toàn giao thông như tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh” trên internet do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động hàng năm; các hội thi do Sở GD&ĐT thành phố cũng như của Phòng GD&ĐT phối hợp với Công an quận Tân Bình tổ chức trong năm 2019. Tổ chức thực hiện bảng tin về an toàn giao thông trong nhà trường với nội dung phong phú, hình thức bắt mắt, hình ảnh trực quan sinh động nhằm tạo sự tác động và chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các em học sinh.

6. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em tham gia chương trình xe rước công cộng góp phần giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT (P.CTTT);

- TTUBND quận;

- Công an quận (P.CSGT);                                                                                                     (đã ký)                                                                                     

- Các trường MN-TH-THCS;

- Lưu: VT.                                                                                                                     Trần Khắc Huy

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào Tạo Q.TB

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87