"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 21/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 200

Về hướng dẫn công tác học vụ - giáo vụ

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào Tạo Q.TB

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87