"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 14/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 316

Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT về quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.


  

         Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT  quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung của Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT, trong đó quy định thời gian tập sự áp dụng với người trúng tuyển vào các chức danh nghề nghiệp: giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III và giảng viên hạng III; và các trường hợp đặc biệt khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để tiếp tục nghiên cứu, thực hiện./.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87