Thứ tư, 23/6/2021, 18:3
Lượt đọc: 537

Danh sách học sinh chưa đăng ký nhâp học vào lớp 6 năm học 2021-2022 (23-06-2021)

 

Stt

Họ tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Chương trình học

Ghi chú

1

Trần Phạm Duy Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

 

2

Trần Phạm Đức Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

 

3

Nguyễn Lê Sao Mai

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Rút hồ sơ

4

Nguyễn Trần Mai Anh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Rút hồ sơ

5

Lê Trung Tuấn

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Rút hồ sơ

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88