"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 22/6/2021, 17:46
Lượt đọc: 409

Danh sách học sinh chưa đăng ký nhâp học vào lớp 6 năm học 2021-2022 (22-06-2021)

Stt

Họ tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Chương trình học

Ghi chú

1

Phạm Ngọc Minh Trâm

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

 

2

Trần Phạm Duy Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

 

3

Trần Phạm Đức Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

 

4

Nguyễn Lê Sao Mai

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

Rút hồ sơ

5

Nguyễn Trần Mai Anh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Rút hồ sơ

6

Lê Hoàng Anh Khôi

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

 

7

Lê Trung Tuấn

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Rút hồ sơ

8

Nguyễn Lê Trâm Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

9

Nguyễn Ngọc Linh Đan

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164