"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 21/6/2021, 18:32
Lượt đọc: 683

Danh sách học sinh chưa đăng ký nhâp học vào lớp 6 năm học 2021-2022 (21-06-2021)

 

Stt

Họ tên học sinh

Trường Tiểu học

Lớp

Chương trình học

Ghi chú

1

Bùi Ngọc Uyên Chi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

 

2

Võ Thái Đăng Khôi

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

 

3

Võ Minh Tâm

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

 

4

Hà Quốc Thịnh

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

 

5

Phạm Ngọc Minh Trâm

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

 

6

Trương Thiên Tài

TH Chi Lăng

5/1

Cơ bản

 

7

Nguyễn Chánh Hy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

 

8

Phan Vinh Thống

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

 

9

Nguyễn Lâm Uy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

 

10

Bùi Ý Vy

TH Chi Lăng

5/2

Cơ bản

 

11

Trần Phạm Duy Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

 

12

Trần Phạm Đức Anh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

 

13

Nguyễn Hoàng Minh

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

 

14

Nguyễn Duy Phong

TH Chi Lăng

5/3

Cơ bản

 

15

Lý Nhật An

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

16

Lê Chiêu Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

17

Nguyễn Lê Trâm Anh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

18

Phan Hoàng Khánh

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

 

19

Nguyễn Lê Sao Mai

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

 

20

Nguyễn Hoàng Sơn

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

 

21

Dương Ngọc Phương Thảo

TH Đống Đa

5/1

Chương trình tích hợp

 

22

Trương Gia Hân

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

 

23

Lâm Huỳnh Thy

TH Đống Đa

5/2

Chương trình tích hợp

 

24

Trần Quốc Khang

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

 

25

Lê Trung Tuấn

TH Đống Đa

5/3

TC Tiếng Anh

Rút hồ sơ

26

Nguyễn Trần Mai Anh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

Rút hồ sơ

27

Vũ Huỳnh Ngân Khánh

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

 

28

Lê Hoàng Anh Khôi

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

 

29

Phạm Minh Phúc

TH Đống Đa

5/4

TC Tiếng Anh

 

30

Trần Nghiệp Minh

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

 

31

Nguyễn Phi Bảo Ngọc

TH Đống Đa

5/5

TC Tiếng Anh

 

32

Nguyễn Ngọc Linh Đan

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

33

Vũ Ngọc Gia Hân

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

34

Võ Bá Huy

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

35

Nguyễn Gia Khang

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

36

Bùi Vũ Mai  Khanh

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

37

Phạm Mai Khôi

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

38

Nguyễn Chi Lâm

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

39

Trần Thảo Nguyên

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

40

Hồ Thảo  Trang

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

41

Lương Nguyễn Hà Vy

TH Lê Văn Sĩ

5/5

Chương trình tích hợp

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164