Thứ ba, 10/8/2021, 17:6
Lượt đọc: 588

Thông tin về nộp hồ sơ và các thức nộp hồ sơ trực tuyến các trường chuyên và tích hợp năm học 2021-2022.

a

Mã trường

Tên trường

SĐT liên hệ

Link đăng ký trực tuyến

01FA02

THPT BÙI THỊ XUÂN

T. Khương PHT: 0913103045
T. Trung: 0773968958

https://thptbuithixuan.hcm.edu.vn/ke-hoach-cong-tac/thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-trung-tuyen-vao-lop-10-tich-hop-nam-hoc-2021-2022-cfull14043-435775.aspx

01HA03

THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

T. Huy PHT: 0913117859
C. Kim Ngân: 0817625479

http://trandainghia.edu.vn/thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-trung-tuyen-vao-lop-10-nam-hoc-2020-2021/

01HB05

THPT LƯƠNG THẾ VINH

T. Thiện PHT: 0932009189
Giáo vụ: 0908881167

https://thptluongthevinh.hcm.edu.vn/su-kien/danh-sach-trung-tuyen-va-thong-bao-so-1-ve-tuyen-sinh-lop-10-chuong-trinh-tich-cfull14819-435774.aspx

03FA02

THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

C. Thương: 0909513930

Xem thông báo trên web của trường tại địa chỉ:  http://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn/
- Nộp hồ sơ theo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5h0p3Fh6zf6-JYVNuKHXg43Q__lhK4FP9PimnUSdhtNe5rA/viewform

05FA01

THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

T. Khôi: 0936802737
T. Lợi: 0918480030

http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn/vi/content/thong-bao-ve-viec-dang-ky-nhap-hoc-va-nop-ho-so-lop-10-nam-hoc-2021-2022

06FA01

THPT MẠC ĐĨNH CHI

T. Hoàng PHT: 0939387532
T. Kiệt học vụ: 0969086160

https://forms.gle/34tfWSA9muKQggsM9

13FA03

THPT GIA ĐỊNH

T. Lâm: 0931911826

 

15FA01

THPT PHÚ NHUẬN

T. Nam: 0988323257

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYAKb4AY3TPHonbVL5G0attiKndReCt_1ojBh5-Zt5hsHqMA/viewform

16FA20

THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

T. Lộc: 0398366860

https://docs.google.com/forms/d/1NgSaUIK7fLW-lDedgzTgEEY0NrbLYGnLbw855uQsmXY/viewform?edit_requested=true

17FA01

THPT NGUYỄN HỮU HUÂN

T. Cung PHT: 0919794528

https://thptnguyenhuuhuan.hcm.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-2021-2022-cfull88476-435701.aspx

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

88