"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 7/8/2021, 11:37
Lượt đọc: 1064

Bảng kiểm dò điểm xét tuyển lớp 10 năm học 2021-2022 (Tích hợp - Chuyên - Thường).

Bảng kiểm dò điểm xét tuyển lớp 10 Tích Hợp

 

Bảng kiểm dò điểm xét tuyển lớp 10 Chuyên

 

 

Bảng kiểm dò điểm xét tuyển lớp 10 Thường

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164