"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 16/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 1632

Khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hội thi năm học 2018-2019

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải hội thi

1

Nguyễn Tiến Khoa

6A9

Giải II
"Khéo tay kỹ thuật" cấp quận

2

Nguyễn Hồ Quế Trinh

9A8

Giải II
"Khéo tay kỹ thuật" cấp quận

3

Phạm Gia Nguyễn Phúc

9A10

Giải III
Nghiên cứu KHKT cấp TP

4

Đoàn Hoàng Vượng

9A10

Giải III
Nghiên cứu KHKT cấp TP

5

Phạm Minh Quân

9A6

Giải III
Nghiên cứu KHKT cấp TP

6

Cù Ngọc Thúy Vi

9A6

Giải III
Nghiên cứu KHKT cấp TP

7

Đoàn Đình Nguyên

9A10

Giải II
 HSG thực nghiệm KHTN cấp quận

8

Đỗ Đăng Thuận

9A10

Giải II
 HSG thực nghiệm KHTN cấp quận

9

Văn Duy Anh

9A6

Giải III
 HSG KHTN cấp quận

10

Quách Khiêm

9A1

Giải III
 HSG KHTN cấp quận

11

Trần Hoàng Bảo Uyên

9A6

Giải III
 HSG KHTN cấp quận

12

Trịnh Nghi Bình

9A5

Giải III
 HSG cấp quận môn Tiếng Anh

13

Lang Bảo Trân

9A6

Giải III
 HSG môn Vật lý cấp quận

14

Lê Phước Ánh Linh

6A10

Giải III
 "Văn hay chữ tốt" cấp quận

15

Trần Vũ Thục Nghi

9A3

Giải KK
 "Văn hay chữ tốt" cấp quận

16

Trần Ngọc Quỳnh Anh

6A10

Giải KK
 "Lớn lên cùng sách" cấp quận

17

Đỗ Vân Khanh

9A5

Giải KK
 "Giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy" cấp quận

18

Châu Chí Tường

6A7

HCV Cầu lông (đơn + đôi nam) cấp TP

19

Vũ Duy Thống

8A11

Giải II
"Khéo tay kỹ thuật" cấp TP

20

Trương Nguyễn Anh Thy

8A6

Giải III
"Khéo tay kỹ thuật" cấp TP

21

Trần Phương Tú

8A6

Giải III
"Khéo tay kỹ thuật" cấp TP

22

Đỗ Phúc Khoa

7A8

HCV đôi nam Cầu lông cấp TP

23

Trần Minh Hạnh

7A1

Giải I
"Khéo tay kỹ thuật" cấp quận

24

Trương Tuệ Nghi

8A6

Giải III
"Khéo tay kỹ thuật" cấp quận

25

Lê Mai Bảo Khánh

8A6

Diên viên xuất sắc
"Sân khấu hóa tác phẩm văn học lớp 8"

26

Tập thể đội kịch Nhóm văn 8

K8

Giải III
"Sân khấu hóa tác phẩm văn học lớp 8" cấp quận

27

Tập thể Đội bóng đá

K6-7

Huy Chương Đồng cấp TP

 

 

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87