"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 17/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1279

Danh sách khen thưởng học sinh đạt thành tích cao các hội thi chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

STT khen thưởng

Họ tên  học sinh

Lớp

Danh hiệu

Môn

Nội dung

1

Trần Thế Trân

9A2

Giải nhất

Độc tấu piano

Văn nghệ

2

Phan Thảo Anh

7A6

Giải nhất

Độc tấu đàn tranh

Văn nghệ

3

Nguyễn Ngọc Phương Du

6A3

Giải nhất

Nhảy đơn

Văn nghệ

4

Tập thể lớp

8A2

Giải nhất

Nhóm múa

Văn nghệ

5

Đỗ Ngân Hà

6A3

Giải nhất

Cắm hoa

Khéo tay kỹ thuật

6

Trần Minh Hạnh

8A1

Giải nhất

Cắm hoa

Khéo tay kỹ thuật

7

Võ Vân Anh

6A1

Giải nhất

Kết hạt

Khéo tay kỹ thuật

8

Phạm Xuân Nhi

9A5

Giải nhất

Kết hạt

Khéo tay kỹ thuật

9

Lê Huyền Bảo Châu

8A9

Giải nhất

Làm hoa, làm trang phục búp bê

Khéo tay kỹ thuật

10

Nguyễn Quỳnh Anh

6A7

Giải nhất

Nấu ăn

Khéo tay kỹ thuật

11

Huỳnh Việt Thy

9A8

Giải nhất

Nấu ăn

Khéo tay kỹ thuật

12

Trần Ngọc Quỳnh Anh

7A10

Giải nhất

Thiết kế hộp quà

Khéo tay kỹ thuật

13

Hồ Xuân My

8A8

Giải nhất

Thiết kế hộp quà

Khéo tay kỹ thuật

14

Vũ Duy Thống

9A7

Giải nhất

Thiết kế hộp quà

Khéo tay kỹ thuật

15

Trương Tuệ Nghi

9A3

Giải nhất

Vẽ kỹ thuật

Khéo tay kỹ thuật

16

Nguyễn Bạch Diệp

6A7

Giải nhất

Vẽ tranh A3

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

17

Trần Bảo Nghi

7A8

Giải nhất

Vẽ tranh A3

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

18

Phạm Tường Anh

8A1

Giải nhất

Vẽ tranh A3

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

19

Huỳnh Trúc Nhật Minh

9A7

Giải nhất

Vẽ tranh A3

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

20

Trần Tiến Vinh

6A7

Giải nhất

Trang trí chậu

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

21

Lê Quốc An

7A3

Giải nhất

Trang trí chậu

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

22

Trịnh Ngọc Bích

8A8

Giải nhất

Trang trí chậu

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

23

Lê Hồng Anh

9A7

Giải nhất

Trang trí chậu

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

24

Thái Lê Thanh Thảo

6A5

Giải nhất

Thiết kế trang trí thiệp

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

25

Nhâm Bội Quân

7A10

Giải nhất

Thiết kế trang trí thiệp

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

26

Nguyễn Trần Như Quỳnh

8A9

Giải nhất

Thiết kế trang trí thiệp

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

27

Nguyễn Dương Thùy My

9A7

Giải nhất

Thiết kế trang trí thiệp

Vẽ tranh và trang trí sản phẩm

28

Vĩnh Lai Huyền Tôn Nữ Tâm Đan

7A3

Giải nhất

Cờ Vua

Hội khỏe Phù Đổng

29

Đặng Hoàng Minh Phúc

7A5

Giải nhất

Cờ Vua

Hội khỏe Phù Đổng

30

Trần Vân Anh

8A3

Giải nhất

Cờ Vua

Hội khỏe Phù Đổng

31

Nguyễn Quốc Hy

8A8

Giải nhất

Cờ Vua

Hội khỏe Phù Đổng

32

Nguyễn Hà Nhiên

7A10

Giải nhất

Cờ Tướng

Hội khỏe Phù Đổng

33

Đoàn Quốc Bảo

6A8

Giải nhất

Cờ Tướng

Hội khỏe Phù Đổng

34

Trần Ngọc Thùy Dương

9A5

Giải nhất

Cờ Tướng

Hội khỏe Phù Đổng

35

Nhan Vĩnh Nhật Lam

9A6

Giải nhất

Cờ Tướng

Hội khỏe Phù Đổng

36

Trần Nguyên Tuấn

6A2

Giải nhất

Bóng Bàn

Hội khỏe Phù Đổng

37

Nguyễn Thảo Linh

9A2

Giải nhất

Bóng Bàn

Hội khỏe Phù Đổng

38

Đỗ Anh Kiệt

9A8

Giải nhất

Bóng Bàn

Hội khỏe Phù Đổng

39

Huỳnh Bảo Long

6A8

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

40

Vũ Thiên Bảo

6A8

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

41

Nguyễn Phúc An

6A8

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

42

Châu Chí Tường

7A7

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

43

Trần Gia Phú

7A7

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

44

Trần Phát Đạt

7A7

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

45

Mạc Tấn Phong

8A9

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

46

Đặng Gia Phước

8A9

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

47

Hà Nhật Nam

8A9

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

48

Nguyễn Phúc Thiên Ân

9A4

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

49

Bùi Thành Nhân

9A4

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

50

Đỗ Thành Thiên Phú

9A4

Giải nhất

Đá Cầu

Hội khỏe Phù Đổng

51

Nguyễn Mai Vân Anh

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

52

Huỳnh Gia Minh

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

53

Lê Minh Như Ý

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

54

Lê Quang Trí

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

55

Trần Bảo Anh

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

56

Trần Anh Quân

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

57

Nguyễn Di Kim Ngân

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

58

Trần Thị Minh Hòa

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

59

Bùi Tuấn Kiệt

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

60

Lý Khánh Trang

6A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

61

Phan Thái Vinh

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

62

Nguyễn Hà Nhiên

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

63

Nguyễn Trần Khánh Linh

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

64

Đỗ Minh Ngân

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

65

Trần Hoài Khánh Tường

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

66

Huỳnh Thục Vy

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

67

Đỗ Kim Long

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

68

Nguyễn Trí Thiện

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

69

Lê Hữu Khôi

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

70

Phạm Bùi Thiên Phú

7A10

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

71

Nguyễn Nhất Bảng Anh

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

72

Lê Nguyên Khôi

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

73

Lê Mỹ Anh Khôi

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

74

Nguyễn Hoàng Vinh

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

75

Phạm Gia Bảo

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

76

Nguyễn Hồng Phúc

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

77

Hà Xuyên

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

78

Bùi Ngọc Khánh Linh

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

79

Nguyễn Như Thảo

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

80

Vũ Lí Khánh Trân

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

81

Nguyễn Minh Thư

8A5

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

82

Nguyễn Minh Phú

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

83

Nguyễn Ngọc Minh Hoàng

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

84

Trần Cao Sâm

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

85

Trần Thiên Phúc

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

86

Phạm Nguyễn Đăng Khoa

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

87

Phạm Bùi Thiên Kim

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

88

Nguyễn Lương Duyên

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

89

Lê Thị Minh Ánh

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

90

Từ Vũ Băng Châu

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng

91

Phan Thị Minh Ngọc

9A4

Giải nhất

Kéo Co

Hội khỏe Phù Đổng


Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88