"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 17/4/2021, 8:26
Lượt đọc: 842

Danh sách khen thưởng học sinh đạt giải các cuộc thi, hội thi cấp quận năm học 2020-2021

- Phát thưởng vào thứ hai ngày 19/04/2021

 + Buổi sáng: Học sinh khối 8 , 9.

 + Buổi chiều: Học sinh khối 6, 7.

STT

Họ tên học sinh

Lớp

Giải

Nội dung

Hội thi

1

Phan Bảo Châu

8A5

Khuyến khích

 

Hội thi "Văn hay - Chữ tốt"

2

Phạm Trần Anh Quân

9A3

Công nhận học sinh giỏi

 

"Giải toán bằng máy tính cầm tay" lớp 9

3

Phù Ngọc Diễm Quỳnh

9A2

Ba

Khoa học kỹ thuật

Cuộc thi "Khoa học kỹ thuật"

4

Nguyễn Ngọc Minh Phúc

9A8

Ba

Khoa học kỹ thuật

Cuộc thi "Khoa học kỹ thuật"

5

Trần Quốc Bình

9A3

Ba

Khoa học kỹ thuật

Cuộc thi "Khoa học kỹ thuật"

6

Hoàng Gia Nghi

9A4

Ba

Khoa học kỹ thuật

Cuộc thi "Khoa học kỹ thuật"

7

Lưu Trần Anh Khôi

9A2

Ba

Khoa học tự nhiên

Kỳ thi "Học sinh giỏi KHTN lớp 9"

8

Trần Hoàng Phúc

9A8

Ba

Khoa học tự nhiên

Kỳ thi "Học sinh giỏi KHTN lớp 9"

9

Nguyễn Hữu Thái Bình

9A10

Ba

Khoa học tự nhiên

Kỳ thi "Học sinh giỏi KHTN lớp 9"

10

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

9A8

Ba

Khoa học tự nhiên

Kỳ thi "Học sinh giỏi KHTN lớp 9"

11

Nguyễn Đăng Khoa

9A3

Ba

Thực nghiệm khoa học tự nhiên

Kỳ thi "Học sinh giỏi thực nghiệm KHTN lớp 9"

12

Trương Thái Hạnh An

9A2

Ba

Thực nghiệm khoa học tự nhiên

Kỳ thi "Học sinh giỏi thực nghiệm KHTN lớp 9"

13

Hà Diên Thiên Lộc

9A3

Ba

Thực nghiệm khoa học tự nhiên

Kỳ thi "Học sinh giỏi thực nghiệm KHTN lớp 9"

14

Huỳnh Huệ Anh

9A3

Ba

Thực nghiệm khoa học tự nhiên

Kỳ thi "Học sinh giỏi thực nghiệm KHTN lớp 9"

15

Hồ Xuân My

9A2

Khuyến khích

Thiết kế,

trang trí thiệp

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật"

16

Trần Lương Hải Thiện

9A2

Ba

Anh

Học sinh giỏi lớp 9

17

Trần Vân Anh

9A3

Ba

Anh

Học sinh giỏi lớp 9

18

Mai Yến Nhi

9A3

Ba

Anh

Học sinh giỏi lớp 9

19

Nguyễn Thái Diễm Quỳnh

9A3

Ba

Anh

Học sinh giỏi lớp 9

20

Phan Ngọc Quỳnh

9A3

Ba

Anh

Học sinh giỏi lớp 9

21

Nguyễn Phạm Minh Phương

9A7

Ba

Anh

Học sinh giỏi lớp 9

22

Phạm Minh Thư

9A8

Ba

Anh

Học sinh giỏi lớp 9

23

Lê Huỳnh Phương Thảo

9A2

Ba

Anh

Học sinh giỏi lớp 9

24

Huỳnh Phương Uyên

9A8

Ba

Hóa

Học sinh giỏi lớp 9

25

Trịnh Ngọc Bích

9A8

Ba

Sinh

Học sinh giỏi lớp 9

26

Phạm Thanh Phước Lộc

9A8

Ba

Sinh

Học sinh giỏi lớp 9

27

Trần Bảo Ngọc

9A2

Ba

Văn

Học sinh giỏi lớp 9

28

Nguyễn Bích Phương

9A2

Ba

Văn

Học sinh giỏi lớp 9

29

Trương Công Bảo Tuệ

9A1

Ba

Vật lí

Học sinh giỏi lớp 9

30

Lê Trần Đức Thành

9A2

Ba

Vật lí

Học sinh giỏi lớp 9

31

Ngô Trần Quỳnh Hương

9A6

Ba

Vật lí

Học sinh giỏi lớp 9

32

Nguyễn Hữu Thái Bình

9A10

Ba

Hóa

Học sinh giỏi lớp 9

33

Trần Quốc Bình

9A3

Ba

Vật lí

Học sinh giỏi lớp 9


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

163