"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 16/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 940

Chúc mừng đội bóng đá nam khối 6&7 đạt Huy chương đồng giải thể thao học sinh TPHCM năm học 2018-2019

Danh sách các thành viên đội bóng:

Stt

Họ tên học sinh

Lớp

1

Nguyễn Trí Đức

7A2

2

Lê Nguyên Khôi

7A3

3

Nguyễn Hữu Minh Tuấn

7A3

4

Nguyễn Huy Thành

7A4

5

Trương Thụ Nghĩa

7A5

6

Lê Quang Trường

7A5

7

Nguyễn Hữu Hiển

7A6

8

Phan Thanh Sang

7A6

9

Võ Hồng Phúc

7A7

10

Ngô Gia Huy

7A8

11

Nguyễn Văn Nguyên Khang

7A8

12

Nguyễn Minh Khoa

7A8

13

Phạm Thành Tài

7A8

14

Nguyễn Triệu Phong

7A9

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164