"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 22/2/2017
Lượt đọc: 101

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

Số/Ký hiệu: Số: 59/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 31/12/2016
Ngày có hiệu lực: 15/2/2017
Người ký: Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo
File đính kèm:
File thứ 1: 59.2016.QĐ-TTg - Danh muc tai lieu toi mat trong nganh GD-ĐT.docx
Nội dung:

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo vừa được Chính phủ ban hành theo Quyết định số59/2016/QĐ-TTg ngày 30/12/2016.

     Theo đó, Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo gồm các tin, tài liệu thuộc phạm vi sau:

     Các công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ GD&ĐT quản lý chưa công bố hoặc không công bố.

     Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án, thang điểm bài thi, địa điểm ra đề thi, địa điểm sao in đề thi và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố.

     Đề thi chính thức, đề thi dự bị, bài thi, đáp án và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo và thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục và đào tạo chưa công bố.

     Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo./.

163