"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 18/10/2021, 21:38
Lượt đọc: 306

V/v Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164