"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 17/5/2022, 12:0
Lượt đọc: 605

Thư mời họp cha mẹ học sinh khối 6-7-8 cuối năm học 2021-2022 (Chủ nhật, ngày 22/05/2022)

THƯ MỜI HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 6

 

THƯ MỜI HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 8

 

THƯ MỜI HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 7

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163