"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 17/1/2022, 16:58
Lượt đọc: 287

Thư mời họp Ban dại diện cha mẹ học sinh khối 7, 8, 9 năm học 2021-2022

Kính gửi đến CMHS thư mời và danh sách Ban đại diện trường dụ họp với Ban giám hiệu năm học 2021-2022.

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt

Lớp

Chức vụ

Họ tên Phụ huynh

Họ tên Học sinh

1

7A1

Trưởng ban

Phạm Thị Thúy

Giản Thúy Phương

2

7A2

Trưởng ban

Phan Phước Thái Bình

Phan Phước Mai Phương

3

7A2

Ủy viên

Lê Thị Hoa

Hoàng Lê Phú Quý

4

7A3

Trưởng ban

Trần Thị Yến Trinh

Đinh Nguyên Mai Khuê

5

7A4

Trưởng ban

Châu Thị Thúy Hằng

Đổng Thụy Châu Giang

6

7A5

Trưởng ban

Phan Hoàng Oanh Trần Hoàng Bảo Ngọc

7

7A6

Trưởng ban

Đinh Việt Tuấn

Đinh Phương Thùy Linh

8

7A7

Trưởng ban

Trần Kim Vui

Bùi Trần Thảo Nguyên

9

7A8

Trưởng ban

Huỳnh Đỗ Uyên

Trương Uyên Nhi

10

7A9

Trưởng ban

Trần Ngọc Luyện

Trần Hà Ngân

11

7A10

Trưởng ban

Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Thị Minh Ngọc

12

8A1

Trưởng ban

Dương Thanh Phong

Dương Nguyên Khang

13

8A1

Ủy viên

Ninh Thị Hiền

Huỳnh Viết Anh Khoa

14

8A2

Trưởng ban

Hồ Xuân Thuỷ

Nguyễn Thuỵ Hiếu Minh

15

8A3

Trưởng ban

Lê Văn Mạnh

Lê Phúc Quỳnh Hương

16

8A4

Trưởng ban

Nguyễn Thị Bích Hà

Diệp Thiên Bảo

17

8A5

Trưởng ban

Vũ Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Ninh Triều Nguyên

18

8A6

Trưởng ban

Phạm Tiến Thịnh

Phạm Quỳnh Châu

19

8A7

Trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Thoa

Nguyễn Minh Hà

20

8A8

Trưởng ban

Lê Thị Minh Thúy

Lý Thanh Thúy An

21

8A9

Trưởng ban

Lê Trần Thiên Hương

Đặng Lê Hoàng Yến

22

8A10

Trưởng ban

Nhữ Thị Thu Cúc

Phan Quỳnh Anh

23

9A1

Trưởng ban

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Huỳnh Bảo Trân

24

9A1

Ủy viên

Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Quang Thái

25

9A2

Trưởng ban

Đặng Thị Duyên Nghĩa

Hà Đặng Hoàng Kỳ

26

9A3

Trưởng ban

Trần Thị Anh Thư

Nguyễn Minh Khoa

27

9A4

Trưởng ban

Lê Minh Chánh

Lê Ngọc Thanh Trúc

28

9A5

Trưởng ban

Nguyễn Thị Châu

Phan Bảo Châu

29

9A6

Trưởng ban

Đỗ Hoàng Hảo

Đỗ Hoàng Minh

30

9A7

Trưởng ban

Nguyễn Trung Toàn

Nguyễn Thái Vĩnh Gia

31

9A8

Trưởng ban

Hồ Vân Thanh

Hồ Trần Niên Hạ

32

9A9

Trưởng ban

Lê Quang Quốc

Lê Quang Anh Đức

33

9A10

Trưởng ban

Đinh Thành Sơn

Đinh Vũ Bảo Châu

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164