"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 19/8/2021, 20:14
Lượt đọc: 1037

Thông báo về danh mục Sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Phụ huynh có thể xem tham khảo sách giáo khoa điện tử tại các trang của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?classes=10&book_active=1

Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 (I Learn Smart World) tại đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1HYDAdSoX4NI9ubvlc-Sz0JQL7r109XbR/view?usp=sharing

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164