"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 28/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 436

Thông báo thời gian tham dự chương trình "Trải nghiệm sáng tạo thí nghiệm khoa học vui" dành cho học sinh lớp 6

THÔNG BÁO

Thời gian tham dự chương trình

“Trải nghiệm sáng tạo thí nghiệm khoa học vui”.

 

+ Ngày 04/09/2019 (từ 7h45 - 9h00): Các lớp 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7.

+ Ngày 05/09/2019 (từ 8h15 – 9h30): Các lớp 6A1, 6A2, 6A8, 6A9, 6A10.

+ Địa điểm: Từ phòng 1 – phòng 5 lầu 1 khu A.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164