"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 19/5/2022, 23:34
Lượt đọc: 499

Phát thưởng cho học sinh đạt giải các phong trào năm học 2021 -2022.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC PHONG TRÀO

STT

HỌ TÊN

LỚP

Hội Thi

Cấp Quận

Cấp Thành Phố

1

Nguyễn Phi Phú Quang

9A6

Máy tính bỏ túi

Khuyến khích

 

2

Bùi Lê Minh

6A8

Lớn lên cùng sách

Nhì

 

3

Nguyễn Công Nghĩa

9a4

Lớn lên cùng sách

Công nhận

 

4

Mai Ngọc Giao Phúc

8a3

Nét vẽ xanh

Nhì

 

5

Đoàn Phúc Duyên

6a4

Nét vẽ xanh

Khuyến khích

 

6

Đoàn Phúc Duyên

6a4

Chỉ huy Đội

Nhất

 

7

Ngô Ngọc Uyển Nhi

6a5

Chỉ huy Đội

Nhì

 

8

Lê Thùy Trang

7a2

Chỉ huy Đội

Nhất

 

9

Phùng Khánh Hà

7a2

Chỉ huy Đội

Khuyến khích

 

10

Nguyễn Trọng Minh Quyên

8A3

HS, SV thành phố với pháp luật

 

Khuyến khích

11

Nguyễn Ngọc Phương Du

8A3

HS, SV thành phố với pháp luật

 

Khuyến khích

12

Nguyễn Quỳnh Như

8A3

HS, SV thành phố với pháp luật

 

Khuyến khích

13

Lê Phúc Quỳnh Hương

8A3

HS, SV thành phố với pháp luật

 

Khuyến khích

14

Đặng Phan Khánh Đạt

8A5

HS, SV thành phố với pháp luật

 

Khuyến khích

15

Nguyễn Quang An

8A5

HS, SV thành phố với pháp luật

 

Khuyến khích

16

Ninh Gia Hân

7A2

HS, SV thành phố với pháp luật

 

Khuyến khích

17

Lê Khang Hy

6a3

Bóng bàn

 

3 đồng đội

18

Nguyễn Đăng Quang

6a5

Bóng bàn

 

3 đồng đội

19

Phạm Anh Tuấn

7a10

Bóng bàn

 

3 đồng đội, 3 đơn nam

20

Phạm Khổng Ngọc Trâm

6a7

Cầu lông

 

HCĐ đôi nữ

21

Nguyễn Bảo Châu

6a6

Cầu lông

 

HCĐ đôi nữ

22

Huỳnh Nguyên Khang

7a6

Cầu lông

 

HCV đơn nam, HCĐ đôi nam

23

Mai Minh Đạt

7a8

Cầu lông

 

HCĐ đôi nam

24

Hồ Ngọc Trúc Ngân

7a3

Cầu lông

 

HCV đơn nữ

25

Châu Chí Tường

9a7

Cầu lông

 

HCĐ đôi nam - nữ

26

Trần Nguyễn Ngọc Trân

8a7

Cầu lông

 

HCĐ đôi nam - nữ

27

Trần Trí Nhân

7A1

Khéo tay kỹ thuật

 

Ba

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163