"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 2/11/2021, 9:25
Lượt đọc: 777

Lịch tiêm vét vắc xin phòng Covid-19 cho cho học sinh đợt 2 ngày 03/11/2021 tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Thông báo: Các học sinh đăng ký tiêm vét đợt 2 đi theo lịch trên. Trường hợp trùng với lịch kiểm tra giữa học kỳ I các học sinh gởi Mail đến giáo viên bộ môn xin phép không tham dự kiểm tra giữa học kỳ I để GVBM được biết (ưu tiên tiêm ngừa).

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87