"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 27/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 608

Lịch thi học kỳ I - Năm học 2017 - 2018

LỊCH KIỂM TRA CÁC KHỐI: (theo lịch kiểm tra Phòng GD&ĐT)

1.      Khối 9 (Buổi sáng )

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

 

Thứ Ba 12/12/2017

GDCD

45 phút

7g 30’

Công nghệ

(lý thuyết)

15 phút

9g 00’

Thứ Năm  14/12/2017

Ngữ văn

90 phút

7g 30’

Hoá học

45 phút

9g 45’

Thứ Bảy 16/12/2017

Toán

90 phút

7g 30’

Lịch sử

45 phút

9g 45’

Thứ Ba 19/12/2017

Vật lí

45 phút

7g 30’

Địa lí

45 phút

9g 00’

Thứ Năm 21/12/2017

Sinh

45 phút

7g 30’

Anh văn

60 phút

9g 00’

 

2. Khối 6 (Buổi sáng)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

 

Thứ Tư 13/12/2017

GDCD

45 phút

7g 30’

Công nghệ

45 phút

9g 00’

Thứ Sáu 15/12/2017

Ngữ văn

90 phút

7g 30’

Thứ Hai 18/12/2017

Toán

90 phút

7g 30’

Lịch sử

45 phút

9g 45’

 

Thứ Tư 20/12/2017

Vật lí

45 phút

7g 30’

Địa lí

45 phút

9g 00’

Thứ Sáu 22/12/2017

Sinh

45 phút

7g 30’

Anh văn

60 phút

9g 00’

3. Khối 8 (Buổi chiều)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

 

Thứ Ba 12/12/2017

GDCD

45 phút

13g 00’

Công nghệ

45 phút

14g 30’

Thứ Năm 14/12/2017

Ngữ văn

90 phút

13g 00’

Hoá học

45 phút

15g 15’

Thứ Bảy 16/12/2017

Toán

90 phút

13g 00’

Lịch sử

45 phút

15g 15’

Thứ Ba 19/12/2017

Vật lí

45 phút

13g 00’

Địa lí

45 phút

14g 30’

Thứ Năm 21/12/2017

Sinh

45 phút

13g 00’

Anh văn

60 phút

14g 30’

4. Khối 7 (Buổi chiều)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

 

Thứ Tư 13/12/2017

GDCD

45 phút

13g 00’

Công nghệ

45 phút

14g 30’

Thứ Sáu 15/12/2017

Ngữ văn

90 phút

13g 00’

Thứ Hai 18/12/2017

Toán

90 phút

13g 00’

Lịch sử

45 phút

15g 15’

 

Thứ Tư 20/12/2017

Vật lí

45 phút

13g 00’

Địa lí

45 phút

14g 30’

Thứ Sáu 22/12/2017

Sinh

45 phút

13g 00’

Anh văn

60 phút

14g 30’

III. LỊCH LÀM VIỆC CỤ THỂ:

*  TUẦN LỄ TỪ 27/11 ĐẾN 09/12: 

- Các môn Thể dục, Tin Học ôn tập và kiểm tra theo thời khóa biểu

*  TUẦN LỄ TỪ 04/12 ĐẾN 09/12: 

- Các khối lớp kiểm tra HKI môn Nhạc (thực hành), Công nghệ 9 (thực hành), Tăng cường tiếng Anh và chương trình Tích hợp theo thời khóa biểu.

TUẦN LỄ TỪ 11/12 ĐẾN 16/12:  (Bắt đầu nghỉ học trái buổi và học trái buổi trở lại từ ngày 25/12/2017)

  

   THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

11/12

- Khối 6, 9: thi Mỹ thuật (45 phút) từ 7g00 à 7g45; thi Nhạc (15 phút) từ 8g15 à 8g30. Thi xong ra về

(Riêng khối 9 không kiểm tra Nhạc).

- Khối 7, 8: thi Mỹ thuật (45 phút) từ 12g45 à 13g30; thi Nhạc (15 phút) từ 14g00 à 14g15. Thi xong ra về.

BA

12/12

- Khối 9: thi GDCD (45 phút) từ 7g30 à 8g15; thi Công nghệ (15 phút) từ 9g00 à 9g15. Thi xong ra về

- Khối 6: nghỉ, ôn tập ở nhà

- Khối 8: thi GDCD (45 phút) từ 13g00 à 13g45; thi Công nghệ (45 phút) từ 14g30 à 15g15. Thi xong ra về

- Khối 7: nghỉ, ôn tập ở nhà

13/12

- Khối 6: thi GDCD (45 phút) từ 7g30 à 8g15; thi Công nghệ (45 phút) từ 9g00 à 9g45. Thi xong ra về

- Khối 9: nghỉ, ôn tập ở nhà

- Khối 7: thi GDCD (45 phút) từ 13g00 à 13g45; thi Công nghệ (45 phút) từ 14g30 à 15g15. Thi xong ra về

- Khối 8: nghỉ, ôn tập ở nhà

NĂM

14/12

- Khối 9: thi Văn (90 phút) từ 7g30 à 9g; thi Hóa (45 phút) từ 9g45 à 10g30. Thi xong ra về

- Khối 6: nghỉ, ôn tập ở nhà

- Khối 8: thi Văn (90 phút) từ 13g00 à 14g30; thi Hóa (45 phút) từ 15g15 à 16g00. Thi xong ra về

- Khối 7: nghỉ, ôn tập ở nhà

SÁU

15/12

- Khối 6: thi Văn (90 phút) từ 7g30 à 9g. Thi xong ra về

- Khối 9: nghỉ, ôn tập ở nhà

- Khối 7: thi Văn (90 phút) từ 13g00 à 14g30. Thi xong ra về

- Khối 8: nghỉ, ôn tập ở nhà

BẢY

16/12

- Khối 9: thi Toán (90 phút) từ 7g30 à 9g00; thi Lịch sử (45 phút) từ 9g45 à 10g30. Thi xong ra về

- Khối 6: nghỉ, ôn tập ở nhà

- Khối 8: thi Toán (90 phút) từ 13g00 à 14g30; thi Lịch sử (45 phút) từ 15g15 à 16g00. Thi xong ra về

- Khối 7: nghỉ, ôn tập ở nhà

 

   *  TUẦN LỄ TỪ 18/12 ĐẾN 23/12 :

 

   THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

18/12

 - Khối 6: thi Toán (90 phút) từ 7g30 à 9g00; thi Lịch sử (45 phút) từ 9g45 à 10g30. Thi xong ra về

- Khối 9: nghỉ, ôn tập ở nhà

- Khối 7: thi Toán (90 phút) từ 13g00 à 14g30; thi Lịch sử (45 phút) từ 15g15 à 16g00. Thi xong ra về

- Khối 8: nghỉ, ôn tập ở nhà

BA

19/12

Khối 9: thi Vật lý (45 phút) từ 7g30 à 8g15; thi Địa lý (45 phút) từ 9g00 à 9g45. Thi xong ra về

- Khối 6: nghỉ, ôn tập ở nhà

- Khối 8: thi Vật lý (45 phút) từ 13g00 à 13g45; thi Địa lý (45 phút) từ 14g30 à 15g15. Thi xong ra về

- Khối 7: nghỉ, ôn tập ở nhà

20/12

- Khối 6: thi Vật lý (45 phút) từ 7g30 à 8g15; thi Địa lý (45 phút) từ 9g00 à 9g45. Thi xong ra về

- Khối 9: nghỉ ở nhà

- Khối 7: thi Vật lý (45 phút) từ 13g00 à 13g45; thi Địa lý (45 phút) từ 14g30 à 15g15. Thi xong ra về

- Khối 8: nghỉ ở nhà

NĂM

21/12

- Khối 9: thi Sinh (45 phút) từ 7g30 à 8g15; thi Anh văn (60 phút) từ 9g00 à 10g00. Thi xong ra về

- Khối 6: nghỉ, ôn tập ở nhà

- Khối 8: thi Sinh (45 phút) từ 13g00 à 13g45; thi Anh văn (60 phút) từ 14g30 à 15g30. Thi xong ra về

- Khối 7: nghỉ, ôn tập ở nhà

SÁU

22/12

- Khối 6: thi Sinh (45 phút) từ 7g30 à 8g15; thi Anh văn (60 phút) từ 9g00 à 10g00. Thi xong ra về

- Khối 7: thi Sinh (45 phút) từ 13g00 à 13g45; thi Anh văn (60 phút) từ 14g30 à 15g30. Thi xong ra về

BẢY

23/12

Học sinh nghỉ, Giáo viên chấm bài kiểm tra HKI


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164