"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 6/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 478

LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI - NĂM HỌC 2017 – 2018

LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

1.   Lịch ôn tập: Từ ngày 14/06/2018 đến 15/06/2018 (Áp dụng cho tất cả các khối lớp).

Ngày

Môn - Lớp

Buổi

Thời gian

Ghi chú

14/06/ 2018

Văn  6, 7

Sáng

7 giờ 30

 

Sử 6, 7

Chiều

14 giờ 00

 

15/06/2018

Toán 6, 7, 8

Sáng

7 giờ 30

 

Địa 6, 7

Chiều

14 giờ 00

 

 

2.   Lịch kiểm tra lại:

KHỐI 6 (buổi sáng)

 

NGÀY KIỂM TRA

MÔN

THỜI GIAN LÀM BÀI

GIỜ BẮT ĐẦU LÀM BÀI

THỨ HAI

18/6/2018

Văn

90 phút

7g00

Sử

45 phút

9g00

THỨ TƯ

20/6/2018

Toán

90 phút

7g00

Địa

45 phút

9g00

 

KHỐI 7 (buổi sáng)

 

NGÀY KIỂM TRA

MÔN

THỜI GIAN LÀM BÀI

GIỜ BẮT ĐẦU LÀM BÀI

THỨ HAI

18/6/2018

Văn

90 phút

7g00

Sử

45 phút

9g00

THỨ TƯ

20/6/2018

Toán

90 phút

7g00

Địa

45 phút

9g00

 

KHỐI 8 (buổi sáng)

 

NGÀY KIỂM TRA

MÔN

THỜI GIAN LÀM BÀI

GIỜ BẮT ĐẦU LÀM BÀI

THỨ TƯ

20/6/2018

Toán

90 phút

7g00

 

 

·        Đề nghị các học sinh kiểm tra lại có mặt đúng buổi thi và môn thi.

 

                                                                                    Tân Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2018

                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

                                                                                                   Trần Thanh Bình

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164