"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 7/1/2022, 22:0
Lượt đọc: 3048

Lịch kiểm tra, danh sách phòng kiểm tra và số báo danh kiểm tra cuối kỳ I - Năm học 2021-2022 Khối 9

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I

Thi gian

Buổi Sáng

Thứ hai

10/01/2022

Khối 9 kiểm tra Ngữ văn (90 phút) - Hóa học (45 phút) ra về lúc 10h30.

Thứ ba

11/01/2022

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ tư

12/01/2022

Khối 9 kiểm tra Anh văn (60 phút) – Sinh (45 phút) ra về lúc 10h00.

Thứ năm

13/01/2022

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ sáu

14/01/2022

Khối 9 kiểm tra Toán (90 phút) – Lịch sử (45 phút) ra về lúc 10h30.

Thứ bảy

15/01/2022

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ hai

17/01/2022

Khối 9 kiểm tra Địa lí (45 phút) – Vật lí (45 phút) ra về lúc 9h45.

Thứ ba

18/01/2022

Nghỉ

 

Học sinh kiểm tra buổi sáng: có mặt tại trường lúc 7h00

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA CUỐI KỲ I

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164