"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 7/1/2022, 21:53
Lượt đọc: 3060

Lịch kiểm tra, danh sách phòng kiểm tra và số báo danh kiểm tra cuối kỳ I - Năm học 2021-2022 Khối 8

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I

Thi gian

Buổi Chiều

Thứ hai

10/01/2022

Khối 8 kiểm tra Ngữ văn (90 phút) - Hóa học (45 phút) ra về lúc 16h00.

Thứ ba

11/01/2022

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ tư

12/01/2022

Khối 8 kiểm tra Anh văn (60 phút) – Sinh (45 phút) ra về lúc 15h30.

Thứ năm

13/01/2022

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ sáu

14/01/2022

Khối 8 kiểm tra Toán (90 phút) – Lịch sử (45 phút) ra về lúc 16h00.

Thứ bảy

15/01/2022

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ hai

17/01/2022

Khối 8 kiểm tra Địa lí (45 phút) – Vật lí (45 phút) ra về lúc 15h15.

Thứ ba

18/01/2022

Nghỉ

 

Học sinh kiểm tra buổi chiều: có mặt tại trường lúc 12h30

 

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA CUỐI KỲ I

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163