"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 18/5/2022, 18:52
Lượt đọc: 512

KHẨN: Danh sách và lịch tiêm vắc xin phòng covid-19 cho học sinh đủ 12 tuổi trở xuống trường THCS Nguyễn Gia Thiều ngày 19/05/2022

DANH SÁCH TIÊM

Stt

Lớp

Họ tên học sinh

Ghi chú

1

6A1

Lý Nhật An

 

2

6A1

Nguyễn Huỳnh Minh Đăng

 

3

6A1

Vũ Duy Khang

 

4

6A1

Bùi Vũ Mai Khanh

 

5

6A1

Nguyễn Quỳnh Ngân

 

6

6A1

Hoàng Việt Uyên Nhi

 

7

6A2

Nguyễn Minh Nhật

 

8

6A2

Hồ Thảo Trang

 

9

6A3

Cao Ngọc Châu

 

10

6A3

Trần Nguyễn Hương Giang

 

11

6A3

Nguyễn Hoàng Minh Hải

 

12

6A3

Vũ Trà Quỳnh Hương

 

13

6A3

Huỳnh Bạch Diệp Khang

 

14

6A3

Đặng Thanh Duy Khang

 

15

6A3

Trần Nguyễn Minh Khôi

 

16

6A3

Đặng Thụy Uyên My

 

17

6A3

Huỳnh Ngọc Khải Nguyên

 

18

6A3

Phạm Hoàng Phúc

 

19

6A3

Phạm Nguyễn Hà Phương

 

20

6A3

Lê Thái Vân Thanh

 

21

6A3

Vũ Anh Thư

 

22

6A4

Phi Đỗ Gia Anh

 

23

6A4

Trần Ngọc Tú Anh

 

24

6A4

Nguyễn Minh Danh

 

25

6A4

Nguyễn Thái Hào

 

26

6A4

Trương Gia Hân

 

27

6A4

Nguyễn Hoàng Thái Hân

 

28

6A4

Hồ Ngọc Minh Khang

 

29

6A4

Cao Phạm Phúc Khang

 

30

6A4

Nguyễn Trần Minh Khôi

 

31

6A4

Ngô Anh Thơ

 

32

6A4

Bành Nguyễn Minh Triết

 

33

6A5

Bùi Quỳnh Như

 

34

6A5

Trần Ngọc SaSa

 

35

6A6

Nguyễn Hồng Ân

 

36

6A6

Nguyễn Hoàng Xuân Mai

 

37

6A6

Vũ Hoàng Phương Quyên

 

38

6A6

Trần Thanh Thủy

 

39

6A7

Nguyễn Huỳnh Tâm An

 

40

6A7

Trần Hoàng Châu

 

41

6A7

Nguyễn Đức Anh Duy

 

42

6A7

Võ Thái Đăng Khôi

 

43

6A7

Phạm Lê Hoàng Luân

 

44

6A7

Trần Nguyễn Quỳnh Như

 

45

6A7

Nguyễn Phúc

 

46

6A7

Trần Hữu Phước

 

47

6A7

Cao Thiên Vũ

 

48

6A7

Nguyễn Hoài Trúc Vy

 

49

6A8

Lương Gia Anh

 

50

6A8

Võ Hoàng Phương Nghi

 

51

6A8

Mai Như Phúc

 

52

6A8

Nguyễn Đoàn Thanh Trúc

 

53

6A8

Ngô Thái Uyên

 

54

6A8

Trịnh Quang Vinh

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163