"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 23/10/2021, 20:26
Lượt đọc: 8678

Kế hoạch và lịch kiểm tra giữa học kỳ I - Năm học 2021-2022

Ngày

Buổi

Khối

Thời gian làm bài

Môn

Thời gian mở đề

Thời gian tính giờ làm bài

Hết giờ làm bài

Giờ đóng link

Thứ hai

01/11/2021

Sáng

6, 7, 8, 9

15 phút

Ngữ văn - Trắc nghiệm

7h25’

7h30’

7h45’

7h48’

75 phút

Ngữ văn - Tự luận

8h00’

8h05’

9h20’

9h23’

7, 8, 9

45 phút

Vật lí

9h55’

10h00’

10h45’

10h48’

 

Ngày

Buổi

Khối

Thời gian làm bài

Môn

Thời gian mở đề

Thời gian tính giờ làm bài

Hết giờ làm bài

Giờ đóng link

Thứ ba 02/11/2021

Sáng

6

60 phút

Khoa học tự nhiên

7h25’

7h30’

8h30’

8h33’

7, 8, 9

45 phút

Sinh học

7h25’

7h30’

8h15’

8h18’

6

60 phút

Lịch sử - Địa lí

9h10’

9h15’

10h15’

10h18’

7, 8, 9

45 phút

Lịch sử

9h10’

9h15’

10h00’

10h03’

­

Ngày

Buổi

Khối

Thời gian làm bài

Môn

Thời gian mở đề

Thời gian tính giờ làm bài

Hết giờ làm bài

Giờ đóng link

Thứ tư 03/11/2021

Sáng

7, 8, 9

45 phút

Địa lí

7h25’

7h30’

8h15’

8h18’

6

45 phút

Anh văn – Trắc nghiệm

8h55’

9h00’

9h45’

9h48’

15 phút

Anh văn – Tự luận

10h00’

10h05’

10h20’

10h23’

7, 8, 9

35 phút

Anh văn – Trắc nghiệm

8h55’

9h00’

9h35’

9h38’

10 phút

Anh văn – Tự luận

9h45’

9h50’

10h00’

10h03’

 

Ngày

Buổi

Khối

Thời gian làm bài

Môn

Thời gian mở đề

Thời gian tính giờ làm bài

Hết giờ làm bài

Giờ đóng link

Thứ năm 04/11/2021

Sáng

8, 9

45 phút

Hóa học

7h25’

7h30’

8h15’

8h18’

6, 7, 8, 9

45 phút

Giáo dục công dân

8h55’

9h00’

9h45’

9h48’

 

Ngày

Buổi

Khối

Thời gian làm bài

Môn

Thời gian mở đề

Thời gian tính giờ làm bài

Hết giờ làm bài

Giờ đóng link

Thứ sáu

05/11/2021

Sáng

6, 7, 8, 9

45 phút

Công nghệ

7h25’

7h30’

8h15’

8h18’

6, 7, 8, 9

60 phút

Toán

8h55’

9h00’

10h00’

10h03’

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164