"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 29/12/2021, 18:1
Lượt đọc: 574

Danh sách và lịch tiêm vét vắc xin phòng covid-19 cho học sinh trường THCS Nguyễn Gia Thiều ngày 30/12/2021

-        Địa điểm tiêm: Nhà thi đấu - Trung tâm VHTT quận Tân Bình – (Số 18 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình)

-        Ngày tiêm: 30/12/2021

-        Thời gian: Từ 10h00 đến 11h30

 

Lưu ý:

-        Mang theo giấy xác nhận đã tiêm Vắc xin Covid-19 (đối với học sinh đã tiêm mũi 1).

-        CMHS điền thông tin vào các biểu mẫu đính kèm

-        Học sinh ăn no trước khi tiêm.

-        Mang theo bút để điền tờ khai.

-        Thực hiện nghiêm túc 5K.

 

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊM VÉT PHÒNG COVID-19

Stt

Lớp

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Tiêm vắc xin phòng Covid

1

7A1

Phạm Phúc Thành

11/11/2009

Mũi 1

2

7A1

Trần Bảo Huy

27/12/2009

Mũi 1

3

7A1

Hoàng Đoàn Minh Đạt

25/09/2009

Mũi 2

4

7A10

Nguyễn Đức Hải Long

28/07/2009

Mũi 1

5

7A10

Nguyễn Vũ Vĩnh Phúc

28/02/2009

Mũi 1

6

7A10

Nguyễn Thị Minh Ngọc

15/11/2009

Mũi 1

7

7A10

Phạm Anh Tuấn

13/11/2009

Mũi 1

8

7A10

Hoàng Thị Mỹ Duyên

17/12/2009

Mũi 1

9

7A10

Trần Võ Tấn Phát

18/03/2009

Mũi 2

10

7A2

Lê Thùy Trang

19/08/2009

Mũi 1

11

7A2

Tăng Tuấn Đạt

05/12/2009

Mũi 1

12

7A2

Trần Phạm Khánh Linh

03/12/2009

Mũi 1

13

7A2

Hoàng Quốc Hưng

09/01/2009

Mũi 2

14

7A2

Huỳnh Gia Khang

09/09/2009

Mũi 2

15

7A2

Đoàn Ngọc Hoàng Phước

31/03/2009

Mũi 2

16

7A2

Trần Vũ Tiến Thành

15/02/2009

Mũi 2

17

7A3

Nguyễn Ngọc Nguyên Nhi

18/12/2009

Mũi 1

18

7A3

Lê Nguyễn Thiên Sơn

13/12/2009

Mũi 1

19

7A3

Nguyễn Trí Tân

17/12/2009

Mũi 1

20

7A3

Lê Thùy Trâm

06/12/2009

Mũi 1

21

7A3

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

21/12/2009

Mũi 1

22

7A3

Lê Hoàng Khánh Ngọc

28/12/2009

Mũi 1

23

7A3

Lê Quang Thiện

22/12/2009

Mũi 1

24

7A3

Đinh Toàn Quốc Bảo

28/03/2009

Mũi 2

25

7A3

Hồ Ngọc Trúc Ngân

23/06/2009

Mũi 2

26

7A4

Võ Tuấn Hưng

04/06/2009

Mũi 1

27

7A4

Trần Vân Anh

17/12/2009

Mũi 1

28

7A4

Trần Minh Khoa

17/12/2009

Mũi 1

29

7A4

Nguyễn Bảo Ngọc

16/02/2009

Mũi 2

30

7A4

Đào Chí Vỹ

27/02/2009

Mũi 2

31

7A5

Trương Quang Khôi Nguyên

13/05/2009

Mũi 1

32

7A5

Nguyễn Đức Quảng

21/06/2009

Mũi 1

33

7A5

Lê Quỳnh Như

09/12/2009

Mũi 1

34

7A5

Đỗ Minh Trung

11/12/2009

Mũi 1

35

7A5

Lê Minh Khôi

26/12/2009

Mũi 1

36

7A5

Lê Ngọc Thanh Thảo

26/12/2009

Mũi 1

37

7A5

Dương Nguyễn Quỳnh Anh

22/10/2009

Mũi 2

38

7A5

Phan Quỳnh Anh

09/08/2009

Mũi 2

39

7A6

Huỳnh Thị Minh Hiếu

14/12/2009

Mũi 1

40

7A6

Trần Ngọc Phương Nghi

10/12/2009

Mũi 1

41

7A7

Lê Thùy Phương Anh

22/11/2009

Mũi 1

42

7A7

Bùi Nguyễn Minh An

20/12/2009

Mũi 1

43

7A7

Nguyễn Đức Dương

03/12/2009

Mũi 1

44

7A7

Lê Nguyễn Thuỳ Linh

14/12/2009

Mũi 1

45

7A7

Bùi Gia Minh

12/12/2009

Mũi 1

46

7A8

Lê Hồ Diệu Huyền

19/05/2009

Mũi 1

47

7A8

Huỳnh Lê Minh Trí

26/04/2009

Mũi 1

48

7A8

Huỳnh Hà Vy

06/05/2009

Mũi 1

49

7A8

Nguyễn Khánh Hà

18/12/2009

Mũi 1

50

7A8

Nguyễn Phan Đăng Khôi

06/12/2009

Mũi 1

51

7A8

Nguyễn Khánh Ngọc

18/12/2009

Mũi 1

52

7A8

Huỳnh Gia Phú

08/12/2009

Mũi 1

53

7A8

Trương Uyên Nhi

26/12/2009

Mũi 1

54

7A8

Nguyễn Đỗ Minh Anh

14/08/2009

Mũi 2

55

7A9

Phạm Dương Huyền Trang

12/07/2009

Mũi 1

56

7A9

Trần Nguyễn Hà Gia Huân

05/11/2009

Mũi 1

57

7A9

Nguyễn Cao Ngọc Thảo

18/12/2009

Mũi 1

58

7A9

Lương Đắc Gia Huy

22/12/2009

Mũi 1

59

7A9

Đỗ Trọng Ân

20/05/2009

Mũi 2

60

7A9

Trần Phan Quỳnh Chi

03/09/2009

Mũi 2

61

8A1

Ngô Gia Hạo

07/10/2008

Mũi 1

62

8A1

Nguyễn Minh Anh

13/01/2008

Mũi 2

63

8A1

Nguyễn Phúc Nghi Khang

14/03/2008

Mũi 2

64

8A10

Vũ Minh Khôi

17/08/2008

Mũi 1

65

8A10

Trần Tiến Kiệt

20/11/2007

Mũi 1

66

8A10

Tạ Gia Phú

29/10/2008

Mũi 1

67

8A10

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

27/01/2008

Mũi 2

68

8A2

Như Xuân Quý Đạt

01/11/2008

Mũi 1

69

8A3

Đỗ Ngọc Cẩm Anh

23/02/2008

Mũi 1

70

8A3

Phạm Việt Anh

11/06/2008

Mũi 1

71

8A3

Lê Minh Mai Khuê

05/02/2008

Mũi 1

72

8A3

Nguyễn Lê Bảo Trân

11/01/2008

Mũi 1

73

8A3

Nguyễn Lương Chấn

11/04/2008

Mũi 2

74

8A3

Phạm Ngọc Phương Vy

25/07/2008

Mũi 2

75

8A4

Trần Thị Minh Tâm

28/10/2007

Mũi 1

76

8A4

Nguyễn Duy Minh Hảo

22/08/2008

Mũi 2

77

8A4

Vũ Minh Phương

22/10/2008

Mũi 2

78

8A5

Phan Hồng Ngọc

14/07/2008

Mũi 1

79

8A6

Phạm Quỳnh Châu

08/11/2008

Mũi 2

80

8A6

Đinh Gia Huy

22/01/2008

Mũi 2

81

8A6

Trương Bảo Trân

15/10/2008

Mũi 2

82

8A7

Đàm Vũ Quỳnh Nhi

18/01/2008

Mũi 1

83

8A7

Nguyễn Lê Phương Mai

20/07/2008

Mũi 2

84

8A7

Trần Tiến Vinh

30/09/2008

Mũi 2

85

8A7

Nguyễn Quỳnh Như Ý

03/06/2008

Mũi 2

86

8A8

Nguyễn Ngọc Phương Vi

12/09/2008

Mũi 2

87

8A9

Ngô Thanh Phong

06/02/2008

Mũi 1

88

8A9

Bùi Ngọc Minh Thư

14/09/2008

Mũi 1

89

8A9

Nguyễn Thị Yến Vy

01/11/2008

Mũi 1

90

9A10

Đặng Gia Lộc

04/11/2007

Mũi 2

91

9A10

Nguyễn Đức Minh Mẫn

16/06/2007

Mũi 2

92

9A4

Lang Bảo Minh

20/05/2007

Mũi 1

93

9A5

Đinh Khoa Huân

19/04/2007

Mũi 1

94

9A5

Nguyễn Hà Mi

09/12/2007

Mũi 1

95

9A5

Nguyễn Phương Nghi

24/11/2007

Mũi 2

96

9A9

Nguyễn Duy Vinh

20/12/2007

Mũi 2

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164