"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 5/7/2021, 21:0
Lượt đọc: 348

Danh sách giáo viên coi thi THPT năm 2021 tại điểm thi THPT Nguyễn Thái Bình

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/7/2021 tại Điểm coi thi;

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 06/7/2021 tại Điểm coi thi.

- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc PGDĐT

ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (ký duyệt);

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất.

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.

- Đối với cán bộ coi thi dự bị vui lòng chờ thông báo sau.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87