"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 12/5/2022, 9:32
Lượt đọc: 1306

Danh sách chỗ ngồi và sơ đồ xếp hàng lễ tốt nghiệp niên khóa 2018-2022

DANH SÁCH CHỖ NGỒI LỄ TỐT NGHIỆP 2018-2022

DANH SÁCH XẾP HÀNG LỄ TỐT NGHIỆP 2018-2022

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163