"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 9/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 640

Lịch kiểm tra Học Kỳ I - Thứ Hai ngày 11/12/2017

  Buổi sáng:

    - Khối 6 thi Mỹ thuật (45 phút), Nhạc (15 phút). Học sinh ra về lúc 8g00.

    - Khối 9 thi Mỹ thuật (45 phút). Học sinh ra về lúc 7g45

 

  Buổi chiều:

-  - Khối 7 thi Mỹ thuật (45 phút), Nhạc (15 phút). Học sinh ra về lúc 13g45.

-  - Khối 8 thi Mỹ thuật (45 phút), Nhạc (15 phút). Học sinh ra về lúc 13g45.

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163