"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 30/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 931

Lịch kiểm tra học kỳ I - Năm học 2019-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 6

NĂM HỌC 2019-2020

 

Thời gian

Buổi Sáng

Buổi Chiều

02/12 à 07/12/2019

 

- Kiểm tra Tin học, Thể dục theo TKB trái buổi.

- Kiểm tra TCTA, Nhạc (Thực hành), Tích hợp theo TKB.

09/12 à 21/12/2019

Bắt đầu nghỉ học trái buổi từ ngày 09/12/2019.

Thứ hai

09/12/2019

Khối 6 kiểm tra Mỹ thuật (45 phút), Nhạc (15 phút). Ra về lúc 9h15.

 

Thứ ba

10/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà

 

Thứ tư

11/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ năm

12/12/2019

Khối 6 kiểm tra Ngữ văn (90 phút) - Công nghệ (45 phút) ra về lúc 10h30

 

Thứ sáu

13/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ bảy

14/12/2019

Khối 6 kiểm tra Toán (90 phút) – Lịch sử (45 phút) ra về lúc 10h30.

 

Thứ hai

16/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ ba

17/12/2019

Khối 6 kiểm tra Anh văn (60 phút) - GDCD (45 phút) ra về lúc 10h00.

 

Thứ tư

18/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ năm

19/12/2019

Khối 6 kiểm tra Sinh (45 phút) – Địa lí (45 phút) ra về lúc 9h45.

 

Thứ sáu

20/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ bảy

21/12/2019

Khối 6 kiểm tra– Vật lí (45 phút) ra về lúc 8h15.

 

 

Học sinh kiểm tra buổi sáng: có mặt tại trường lúc 7h00

Từ ngày 23/12 đến 28/12/2019: tất cả học sinh đi học theo TKB chính khóa, các lớp trái buổi học trở lại bình thường theo TKB, GV hoàn tất chương trình Học kì I, bắt đầu chương trình HKII từ ngày 06/01/2019.


 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 9

NĂM HỌC 2019-2020

 

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

02/12 à 07/12/2019

 

- Kiểm tra Tin học, Thể dục theo TKB trái buổi

- Kiểm tra TCTA, Công nghệ (Thực hành) khối 9, tích hợp theo TKB.

09/12 à 21/12/2019

Bắt đầu nghỉ học trái buổi từ ngày 09/12/2019.

Thứ hai

09/12/2019

Khối 9 kiểm tra Mỹ thuật (45 phút) ra về lúc 8h30.

 

Thứ ba

10/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ tư

11/12/2019

Khối 9 kiểm tra Ngữ văn (90 phút) - Hóa học (45 phút) ra về lúc 10h30.

 

Thứ năm

12/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ sáu

13/12/2019

Khối 9 kiểm tra Toán (90 phút) – Lịch sử (45 phút) ra về lúc 10h30.

 

Thứ bảy

14/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ hai

16/12/2019

Khối 9 kiểm tra Anh văn (60 phút) - GDCD (45 phút) ra về lúc 10h00.

 

Thứ ba

17/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ tư

18/12/2019

Khối 9 kiểm tra Sinh (45 phút) – Công nghệ (15 phút) ra về lúc 9h15.

 

Thứ năm

19/12/2019

Nghỉ ôn tập ở nhà.

 

Thứ sáu

20/12/2019

Khối 9 kiểm tra Vật lí (45 phút) - Địa lý (45 phút) ra về lúc 9h45.

 

Thứ bảy

21/12/2019

Học sinh nghỉ

 

 

Học sinh kiểm tra buổi sáng: có mặt tại trường lúc 7h00

Từ ngày 23/12 đến 28/12/2019: tất cả học sinh đi học theo TKB chính khóa, các lớp trái buổi học trở lại bình thường theo TKB, GV hoàn tất chương trình Học kì I, bắt đầu chương trình HKII từ ngày 06/01/2019.


 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 8

NĂM HỌC 2019-2020

 

Thời gian

Buổi Sáng

Buổi Chiều

02/12 à 07/12/2019

- Kiểm tra Tin học, Thể dục theo TKB trái buổi.

- Kiểm tra TCTA, Tích hợp, Nhạc (Thực hành) theo TKB

 

09/12 à 21/12/2019

Bắt đầu nghỉ học trái buổi từ ngày 09/12/2019.

Thứ hai

09/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Mỹ thuật (45 phút), Nhạc (15 phút) ra về lúc 15h15.

Thứ ba

10/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ tư

11/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Ngữ văn (90 phút) - Hóa học (45 phút) ra về lúc 16h00.

Thứ năm

12/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ sáu

13/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Toán (90 phút) – Lịch sử (45 phút) ra về lúc 16h00.

Thứ bảy

14/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ hai

16/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Anh văn (60 phút) - GDCD (45 phút) ra về lúc 15h30.

Thứ ba

17/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ tư

18/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Sinh (45 phút) – Công nghệ (45 phút) ra về lúc 15h15.

Thứ năm

19/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ sáu

20/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Vật lí (45 phút) - Địa lý (45 phút) ra về lúc 15h15.

Thứ bảy

21/12/2019

 

Học sinh nghỉ

 

Học sinh kiểm tra buổi chiều: có mặt tại trường lúc 12h30

Từ ngày 23/12 đến 28/12/2019: tất cả học sinh đi học theo TKB chính khóa, các lớp trái buổi học trở lại bình thường theo TKB, GV hoàn tất chương trình Học kì I, bắt đầu chương trình HKII từ ngày 06/01/2019.

 


 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

02/12 à 07/12/2019

- Kiểm tra Tin học, Thể dục theo TKB trái buổi.

- Kiểm tra TCTA, Tích hợp, Nhạc (Thực hành) theo TKB.

 

09/12 à 21/12/2019

Bắt đầu nghỉ học trái buổi từ ngày 09/12/2019.

Thứ hai

09/12/2019

 

Khối 7 kiểm tra Mỹ thuật (45 phút), Nhạc (15 phút). Ra về lúc 15h15.

Thứ ba

10/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà

Thứ tư

11/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ năm

12/12/2019

 

Khối 7 kiểm tra Ngữ văn (90 phút) - Công nghệ (45 phút) ra về lúc 16h00

Thứ sáu

13/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ bảy

14/12/2019

 

Khối 7 kiểm tra Toán (90 phút) – Lịch sử (45 phút) ra về lúc 16h00.

Thứ hai

16/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ ba

17/12/2019

 

Khối 7 kiểm tra Anh văn (60 phút) - GDCD (45 phút) ra về lúc 15h30.

Thứ tư

18/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ năm

19/12/2019

 

Khối 7 kiểm tra Sinh (45 phút) – Địa lí (45 phút) ra về lúc 15h15.

Thứ sáu

20/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ bảy

21/12/2019

 

Khối 7 kiểm tra– Vật lí (45 phút) ra về lúc 13h45.

 

Học sinh kiểm tra buổi chiều: có mặt tại trường lúc 12h30

Từ ngày 23/12 đến 28/12/2019: tất cả học sinh đi học theo TKB chính khóa, các lớp trái buổi học trở lại bình thường theo TKB, GV hoàn tất chương trình Học kì I, bắt đầu chương trình HKII từ ngày 06/01/2019.

 

 

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

163