"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 4/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 1856

Lịch coi kiểm tra học kỳ I - Năm học 2018-2019 (Điều chỉnh)

Lịch kiểm tra học kỳ 1 các môn do trường ra đề: Giáo viên coi kiểm tra có mặt (sáng 6h45, chiều 12h30)

- Thứ hai ngày 10/12/2018: Giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra.

  + Mỹ thuật: 6,7,8,9

  + Âm nhạc: 6,7,8

  + Công nghệ: 9

- Thứ ba ngày 11/12/2018: Giáo viên dạy tiết 1 coi kiểm tra.

  + Công nghệ: 6,7,8

 

Lịch kiểm tra học kỳ 1 các môn do Phòng GD&ĐT ra đề (File đính kèm)

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163