"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 7/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 1521

Danh sách phòng kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 Khối 8

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI 8

NĂM HỌC 2019-2020

 

Thời gian

Buổi Sáng

Buổi Chiều

02/12 à 07/12/2019

- Kiểm tra Tin học, Thể dục theo TKB trái buổi.

- Kiểm tra TCTA, Tích hợp, Nhạc (Thực hành) theo TKB

 

09/12 à 21/12/2019

Bắt đầu nghỉ học trái buổi từ ngày 09/12/2019.

Thứ hai

09/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Mỹ thuật (45 phút), Nhạc (15 phút) ra về lúc 15h15.

Thứ ba

10/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ tư

11/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Ngữ văn (90 phút) - Hóa học (45 phút) ra về lúc 16h00.

Thứ năm

12/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ sáu

13/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Toán (90 phút) – Lịch sử (45 phút) ra về lúc 16h00.

Thứ bảy

14/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ hai

16/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Anh văn (60 phút) - GDCD (45 phút) ra về lúc 15h30.

Thứ ba

17/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ tư

18/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Sinh (45 phút) – Công nghệ (45 phút) ra về lúc 15h15.

Thứ năm

19/12/2019

 

Nghỉ ôn tập ở nhà.

Thứ sáu

20/12/2019

 

Khối 8 kiểm tra Vật lí (45 phút) - Địa lý (45 phút) ra về lúc 15h15.

Thứ bảy

21/12/2019

 

Học sinh nghỉ

 

Học sinh kiểm tra buổi chiều: có mặt tại trường lúc 12h30

Từ ngày 23/12 đến 28/12/2019: tất cả học sinh đi học theo TKB chính khóa, các lớp trái buổi học trở lại bình thường theo TKB, GV hoàn tất chương trình Học kì I, bắt đầu chương trình HKII từ ngày 06/01/2019.

 

 

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

163