Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình.
Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Gia Thiều.
Địa chỉ số 272 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình.

Email: thcsnguyengiathieuqtanbinh@gmail.com
Điện thoại liên hệ: (08) 38.645.699 - (08) 38.644.727