"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 13/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 2761

Quá trình thành lập

Ngt_1.jpg?w=1130


QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:

-         Trước năm 1975: Trường công lập Nghĩa Hòa - Tỉnh Gia Định.

-         Từ năm 1975 - 1986: Trường cấp I - II  Nguyễn Gia Thiều.

-         Từ năm 1986 - 1993: Trường cấp II  Nguyễn Gia Thiều.

-         Từ năm 1993 - 2005: Trường THCS chuyên Nguyễn Gia Thiều.

            + Năm 1999: Sát nhập Trường THCS Lê Anh Xuân thành Phân hiệu II Trường THCS chuyên Nguyễn Gia Thiều.

+ Năm 2004: Xây dựng mới cơ sở B Trường THCS Chuyên Nguyễn Gia Thiều.

-         Từ năm 2005 đến nay:  Trường THCS Nguyễn Gia Thiều.

+ Năm 2007: Tách phân hiệu II Trường THCS Nguyễn Gia Thiều thành Trường Tiểu học Phan Đình Phùng.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục

163