"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 25/12/2021, 11:13
Lượt đọc: 1705

Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 17 - Học kỳ 1 (từ 27/12/2021 đến 01/01/2021)

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164