"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 18/12/2021, 18:25
Lượt đọc: 1068

Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 16 - Học kỳ 1 (từ 20/12/2021 đến 25/12/2021)

-        Giáo dục học sinh về đạo đức, ngôn phong, tính tự giác, tự đọc, tự học khi học trực tuyến.

-        Nhắc học sinh ôn bài để kiểm tra bổ sung bài giữa học kỳ 1 (nếu có) theo kế hoạch của GVBM.

-        Chủ đề thực hiện tiết NGLL+ TNHN thứ năm 23/12/2021:

+ K7,8,9: NGLL “Uống nước nhớ nguồn” – Tiết 2 (lồng ghép giáo dục an toàn giao thông)

+ K6: TNHN “Trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội” – (tt) - lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.

-        GVCN 6,7,8 báo tình hình học sinh không tham gia lớp học theo TKB trên lms1 (theo thống kê của GVBM tuần 15) cho CMHS (lưu lại nội dung trao đổi làm cơ sở pháp lý khi cần thiết).

-        Tiếp tục nhắc nhở các em học sinh K6,7,8 vào trang lms1.hcm.edu.vn để học tập.

-        Khối 9 tiếp tục thực hiện vệ sinh chỗ ngồi (khăn khử khuẩn tự trang bị), ý thức tự phòng tránh dịch bệnh khi đến trường học tập trực tiếp. Thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. Đo thân nhiệt trước khi đến lớp (nếu ho, sốt, khó thở… không được đến trường mà phải báo cho CMHS, báo cho cơ sở y tế địa phương). Thực hiện đúng khuyến cáo của cơ quan y tế trong phòng – chống dịch Covid- 19.

-        Nhắc nhở ý thức tự giác khi học tập để chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ 1.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

163