"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 20/11/2021, 0:7
Lượt đọc: 1432

Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 12 - Học kỳ 1 (từ 22/11/2021 đến 27/11/2021)

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164