"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 3/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 3767

Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                             

Số:  2240/GDĐT-KTKĐCLGD                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm  2019

V/v một số quy định về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020.

 
 

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tiếp nhận học sinh trúng tuyển 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 như sau:

I. NGÀY CÔNG BỐ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Ngày công bố tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 trên toàn thành phố là ngày 03 tháng 7 năm 2019.

Bảng điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông được thông tin trên các kênh thông tin báo đài, Website www.hcm.edu.vn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phụ huynh học sinh, học sinh đối chiếu với phiếu báo điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông khoá ngày 02 tháng 6 năm 2019 sẽ biết được con em mình trúng tuyển vào trường nào.

II. HỒ SƠ NHẬP HỌC

- Thời gian để học sinh nộp hồ sơ nhập học:

Từ ngày 04 tháng 7 năm 2019 đến 16 giờ 30 ngày 19 tháng 7 năm 2019.

- Hồ sơ nhập học gồm:

1. Đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường trung học phổ thông;

2. Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng;

3. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);

4. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phát bằng;

5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Trước ngày 27 tháng 7 năm 2019, Hội đồng tuyển sinh của trường họp để sơ kết việc nhận học sinh vào học và gửi báo cáo về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo.

III. VIỆC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG

Tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường trung học phổ thông đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên. Các trường trung học phổ thông chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

IV. LẬP DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

1. Chương trình cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển sinh 10

Thực hiện chương trình cập nhật danh sách học sinh tuyển sinh 10 thống nhất toàn thành phố.

Khi học sinh nộp hồ sơ thì đánh dấu vào ô nộp hồ sơ trong chương trình trước khi in danh sách nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. In danh sách trúng tuyển

- Thông tin cần nhập:

Năm học: 2019 - 2020

Họ tên Người lập bảng: Nhập Họ tên Người lập bảng.

Họ tên Hiệu trưởng: Nhập Họ tên Hiệu trưởng.

Họ tên Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hiếu.

- In  laser trên giấy A4 (Top = 0.5”; Bottom = 0.5”; Left = 0.8”; Right = 0.5”).

(Lưu ý chừa lề trái khoảng 3cm để đóng tập)

- Trang bìa: theo mẫu có trong chương trình phần nhập thông tin in báo cáo.

- Số lượng các bản in: 02 tập, tất cả các danh sách nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo phải in trên giấy A4, in ngang và đóng thành tập, có ghi rõ tên trường, năm học.

 

3. Thời gian nộp danh sách, nộp đĩa và duyệt danh sách

Các trường nộp danh sách về Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng lịch như sau:

STT

NGÀY NỘP

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC QUẬN, HUYỆN

1

30.7.2019

Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6

2

31.7.2019

Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12

3

01.8.2019

Bình Thạnh, Phú Nhuận, Nhà Bè, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp

4

02.8.2019

Thủ Đức, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ

          Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định trên./.

Nơi nhận:                                                                         KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở GDĐT;

- Các Phòng, ban Sở GDĐT;                                                                               (ĐÃ KÝ)

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

                                  Nguyễn Văn Hiếu
Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Sở GD&ĐT TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88